Logo de la Universitat de València Logo Màster en Màrqueting i Investigació de Mercats Logo del portal

Crèdits del títol: 60

Crèdits obligatoris: 34

Crèdits optatius: 20

Treball fi de màster: 6

Codi titulació: 2114

Cursos: 1

Tipus d'ensenyament: Presencial

Branca de coneixement: Ciències socials i jurídiques

Web específica del màster: www.uv.es/mastermarketing

Places ofertes de nou ingrés: 80

Nombre mínim de crèdits de matrícula per estudiant: 36

Preu del crèdit
[curs 2023-2024]:
35,34 €

Centre de gestió: Facultat d´Economia

Llengües utilitzades al llarg del procés formatiu: Castellà

Universitats participants: Universitat de València i Universitat Jaume I de Castelló

Comissió de Coordinació Acadèmica Antonio Carlos Cuenca Ballester (Director)
Luisa Andreu Simó
Cristina Aragonés Jericó
Antonio Marín García
María Walesska Schlesinger
Marta Ordiz Bernardo (PAS)

Interès acadèmic, científic o professional: Aquest màster ofereix formació avançada, tant acadèmica com investigadora, en l’àmbit del màrqueting, amb la finalitat de respondre a la creixent demanda laboral de professionals en aquest camp i a la necessitat de proporcionar-los estudis especialitzats i actualitzats per al seu exercici. Amb aquest propòsit ofereix un programa formatiu sobre investigació i tècniques de mercat, i sobre les seues funcions en relació amb la publicitat, la consultoria, la distribució comercial, les vendes en empresa pública o privada, etc., en els diferents sectors empresarials i amb independència de la localització geogràfica, dirigit a futurs responsables de campanyes de venda, d’imatge, de comercialització o d’estudis d’anàlisis referides a aquest àmbit.

Programa de doctorat vinculat amb aquest màster: Màrqueting

Informació preinscripció Servei d'Estudiants

Informació acadèmica: master.marketing@uv.es