Logo de la Universitat de València Logo del portal

  • Estudiants

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

 Codi Competència
 CB6 Posseir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació.
 CB7 Que els estudiants sàpien aplicar els coneixements adquirits i la seua capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinars) relacionats amb la seua àrea d'estudi.
 CB8 Que els estudiants siguen capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 CB9 Que els estudiants sàpien comunicar les seues conclusions (i els coneixements i raons últimes que les sustenten) a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 CB10 Que els estudiants posseïsquen les habilitats d'aprenentatge que els permeten continuar estudiant d'una manera que haurà d'ésser en gran mesura autodirigit o autònom.

 

 COMPETÈNCIES GENERALS

 Codi  Competència
 CG1 Ser capaços de cercar, ordenar, analitzar i sintetitzar la informació, seleccionant aquella que resulta pertinent per a la presa de decisions.
 CG2 Saber treballar en equip amb eficàcia i eficiència.
 CG3 Ser capaços de prendre decisions tant individuals com col·lectives en la seua labor professional i/o investigadora.
 CG4 Tenir una actitud proactiva davant els possibles canvis que es produïsquen en la seua labor professional i/o investigadora.
 CG5 Ser capaços d'integrar les noves tecnologies en la seua labor professional i/o investigadora.
 CG6 Saber redactar i preparar presentacions per a posteriorment exposar-les i defensar-les.
 CG7 Ser capaces d'analitzar de forma crítica tant el seu treball com el dels seus companys.

 

 COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

 Codi Competència
 CE1 Conèixer les eines del màrqueting mix i ser capaç d'utilitzar-les de forma adequada a cada context.
 CE2 Ser capaços d'establir els processos de recollida d'informació i el tipus de dades necessàries per a portar a terme la planificació en màrqueting.
 CE3 Conèixer els processos i protocols de captació d'informació necessaris per a observar i analitzar de forma correcta el comportament dels consumidors.
 CE4 Conèixer les tècniques de negociació i de parlar en públic, entre altres aspectes.
 CE5 Ser capaços de millorar la interacció amb altres persones (equip de treball, clients, proveïdors, etc.).
 CE6 Ser capaços d'organitzar i planificar les activitats d'un departament de màrqueting en l'àmbit empresarial.
 CE7 Saber presentar en públic els objectius del pla de màrqueting i respondre a les crítiques d'uns altres, mitjançant judicis argumentats i defensar-se amb rigor i tolerància.
 CE8 Ser capaços de seleccionar i desenvolupar en el seu defecte eines d'anàlisis del mercat.
 CE9 Escollir la tècnica d'investigació de mercats adequada al problema plantejat.
 CE10 Dissenyar estratègies de màrqueting.
 CE11 Ser capaços de prendre decisions, desenvolupar accions i resoldre problemes en màrqueting.
 CE12 Dissenyar mecanismes de control sobre les decisions de màrqueting i investigació comercial i implementar possibles mesures correctores.
 CE13 Realitzar una adequada segmentació i selecció del públic objectiu.
 CE14 Ser capaços de definir l'estratègia de posicionament.
 CE15 Dissenyar i executar un pla d'investigació de mercats.
 CE16 Dissenyar un pla de màrqueting.
 CE17 Executar un pla de màrqueting.
 CE18 Redactar documents i informes en màrqueting i investigació comercial.
 CE19 Presentar documents i informes en màrqueting i investigació comercial.
 CE20 Saber realitzar les labors pròpies de la seua professió, tant en empreses privades com en organismes públics.

 

 
Aquesta pàgina web utilitza cookies pròpies i de tercers amb fins tècnics , d'anàlisi del trànsit per facilitar la inserció de continguts en xarxes socials a petició de l'usuari . Si continua navegant , considerem que accepta el seu ús . Per a més informació consulte la nostrapolítica cookies