Logo de la Universitat de València Logo Màster en Patrimoni Cultural: Identificació, Anàlisi i Gestió Logo del portal

 • CE1: Adquirir habilitats per al correcte aprofitament de les eines d'informació i comunicació d'ús més freqüent
 • CE2: Conèixer i distingir els diferents tipus de textos científics
 • CE3: Capacitat per a l'elaboració de catàlegs i inventaris del Patrimoni Cultural i coneixement de les especificitats dels dits catàlegs en funció de l'element patrimonial abordat.
 • CE4: Coneixements de tècniques d'avaluació del patrimoni, així com de l'elaboració d'informes i memòries destinades a arreplegar el diagnòstic dels elements patrimonials.
 • CE5: Coneixement els processos claus que intervenen en la configuració de les diverses tipologies patrimonials.
 • CE6: Coneixements dels mecanismes de gestió del Patrimoni Cultural.
 • CE7: Coneixement de les pautes que regixen l'acció social, econòmica, educativa i territorial del Patrimoni Cultural.
 • CE8: Coneixement de les tècniques d'investigació històrica aplicades al patrimoni, en les diverses modalitats d'aproximació (documentació, arxius, cartografia i fonts orals, etc.)
 • CE9: Capacitat per a abordar projectes de posada en valor de tipus professional relacionades amb el Patrimoni Cultural.
 • CE10: Capacitat per a l'aplicació de continguts adquirits en la identificació d'eixides laborals i jaciments d'ocupació en el marc.
 • CE11: Capacitat per a l'aplicació dels coneixements teoricopràctics adquirits en el Màster a través de l'elaboració d'un Treball Fi de Màster que incloga la investigació, anàlisi i posada en valor del Patrimoni Cultural.
 • CE12: Capacitat per a la defensa pública dels resultats obtinguts en el seu Treball Fi de Màster.
 • CE13: Capacitat per a aplicar les tècniques específiques del Patrimoni Cultural, en les seues diferents tipologies.