Logo de la Universitat de València Logo Màster en Patrimoni Cultural: Identificació, Anàlisi i Gestió Logo del portal

Conceptes i tipologies. 7 crèdits.

 1. Concepte i marc legal del paisatge.
  1. El paisatge objectiu i el paisatge subjectiu. Estructures del paisatge. Paisatge natural i paisatge cultural.
  2. Legislació en les seues diferents escales territorials, amb referència específica a l'Autonòmica.
 2. Anàlisi dels paisatges naturals.
  1. Estudi de la muntanya, la xarxa hidrogràfica i el litoral mediterrani.
 3. Anàlisi dels paisatges culturals.
  1. Identificació, valoració i protecció dels espais rurals, urbans i hidràulics.

Tècniques d'anàlisis del paisatge. 8 crèdits.

 1. Criteris de valoració i catalogació del paisatge.
  1. Inventari i criteris de valoració mitjançant una perspectiva multidisciplinària.
 2. Tècniques d'anàlisis del paisatge.
  1. Mètodes analítics, sintètics i mixts aplicats a l'establiment d'unitats de paisatge.
 3. Tècniques de representació cartogràfica del paisatge.
  1. Cartografia temàtica i SIG. Fotografia aèria i imatges de satèl·lit. Tècniques de representació gràfica i fotogràfica.
  2. Mètodes i tècniques per a la redacció d'estudis del paisatge.
 4. Estructura i components d'un estudi de paisatge.