Logo de la Universitat de València Logo Màster en Patrimoni Cultural: Identificació, Anàlisi i Gestió Logo del portal

Patrimoni bibliogràfic: descripció i recuperació informativa. 6 crèdits.

  • Anàlisi de les característiques materials dels fons bibliogràfics antics, atenent a la seua especificitat: llibre manuscrit, incunable i llibre imprés antic. S'abordaran d'una forma especial les qüestions relatives al suport, escriptura, estructura interna i enquadernació, que són fonamentals per a resoldre els problemes d'identificació, datació i localització d'aquests fons.
  • Exposició teòric-pràctica de les normes internacionals de descripció del llibre manuscrit, incunable i llibre imprés antic [ISBD (A)].
  • Valoració dels fons bibliogràfics antics com a producte d'una societat i una època determinades i com a resultat d'uns processos de producció específics de cada període.

Patrimoni documental: descripció i recuperació informativa. 6 crèdits.

  • Anàlisi de les característiques materials dels fons documentals de caràcter patrimonial, atenent a la seua especificitat i diversitat tipològica. S'abordaran d'una forma essencial les qüestions relatives al suport, escriptura, elements de validació, així com altres aspectes que són fonamentals per a resoldre els problemes d'identificació, datació i procedència d'aquests fons.
  • Descripció avançada específica dels fons documentals de caràcter patrimonial.
  • Valoració dels fons documentals antics com a producte d'una societat i una època determinades i com a resultat d'uns processos de producció específics de cada període.

Conservació preventiva en arxius i biblioteques. 3 crèdits.

  • Introducció a les mesures, tècniques i actuacions de conservació preventiva en Arxius i Biblioteques.
  • Elaboració de plans i memòries de conservació.
  • Recomanacions internacionals en matèria d'edificis, instal·lacions i circuits documentals.
  • Disseny de programes de conservació i planificació d'instal·lacions.