University of Valencia logo Logo Master's Degree in Research in Specific Didactics Logo del portal

Iniciat el procés d'elecció de tutor/a de TFM

  • November 14th, 2022
Image de la noticia

Hui comença el procés d'elecció de tutor/a de TFM del MUIDE que romandrà obert fins al 16 de desembre.

Per sol·licitar que la CCA assigne tutor/a, caldrà consultar les línies de recerca i tutors/es disponibles a la pàgina web del màster segons l'especialitat matriculada.

Després de contactar amb el possible tutor/a i confirmar la possibilitat de tutorització, serà obligatori l'emplenament del següent formulari:

ENLLAÇ: https://encuestas.uv.es/index.php/428158?lang=ca

S'hi ha de constar l'exposició raonada de l'elecció, així com una prelació de 3 tutors/es en el supòsit que no es puga assignar la primera preferència.

Termini per omplir el formulari: fins al 16 de desembre IMPRORROGABLE.

Passada aquesta data, la CCA procedirà a l'assignació de tutor/a i es comunicarà oficialment.

RECORDATORI: Els/les estudiants que ja compten amb tutor/a de cursos anteriors no han de respondre al formulari