Logo de la Universitat de València Logo Facultat de Ciències Matemàtiques Logo del portal

La carta i el tríptic seran accessibles en la web de la Facultat de Ciències Matemàtiques (http://www.uv.es/matematiques)

La vigència d’aquesta carta serà de quatre anys. Aquesta carta de serveis romandrà vigent a partir del dia 1 de gener de 2022, llevat que variacions importants dels seus continguts aconsellen anticipar-ne la revisió.