University of Valencia logo Logo Faculty of Mathematics Logo del portal

Informació del Treball Fi de Grau   

      Important:

1.- Es recorda que es pot matricular del TFG aquell estudiant que al mateix temps es puga matricular de tot el que li reste per finalitzar el grau.

2.- La sol·licitud del TFG per l'Oferta Lliure serà la primera setmana de setembre.

3.- La presentació del TFG serà sempre 5 dies naturals abans de la defensa i com a màxim el 25 de juliol (periode de defensa en setembre).

4.- El TFG es presentarà a la Seu Electrònica de la UV.

5.- El document d'autorització i defensa del TFG també es presentarà en la Seu Electrònica en el mateix moment de presentar el treball.

6.- Termini per a demanar el TUTOR la menció de MH serà del 13 al 20 de juny.

 

      Normativa:

1.- Reglament del treball fi de grau de la Universitat de València

2.- Instruccions pròpies del centre.

Relació de TFGs defensats (Històric)

CURS ACADÈMIC 2023-24:

  • Oferta de treballs de fi de grau del curs acadèmic 2023-24:
    • OFERTA LLIURE. Termini de sol·licitud: De l'1 al 7 de setembre de 2023, es pot presentar en el mateix moment de la matrícula o per correu electrònic a l’adreça fac.matematiques@uv.es6
    • Llistat complet de Treballs, inclosos els TFGs de l'Oferta Lliure.