University of Valencia logo Logo Faculty of Medicine and Dentistry Logo del portal

GUIA USUARI presentació telemàtica (obligatòria) instanciès (NOVETAT IMPORTANT)

GUIA USUARIO presentación telemática (obligatoria) instancias (CONCURSOS URGENTES)

>> Models d'instància i curriculum

 >> Informe d'impacte de gènere

DOGV (23/06/2021). RESOLUCIÓ de 18 de juny de 2021, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es declaren inhàbils diversos dies del mes d’agost de 2021, als efectes que s’indiquen en aquesta resolució.
>> Convocatòries Curs 2020 - 2021
 

Convocatòries CURS 2021-2022    

Convocatòries Urgents de Professorat contractat de caràcter temporal

Convocatòries de Professorat Ajudant, Ajudant Doctor, Associat i Associat Assitencial

Convocatòria concurs urgent per a la contratació provisional, plaça 9454 de professor/a associat/ada de l'àrea d'Anatomia i Embriologia Humana, Departament d'Anatomia i Embriologia Humana. (05/10/2021)


Convocatòria concurs urgent per a la contratació provisional, plaça 2266a-2266b de professor/a associat/ada de l'àrea d'Estomatologia, Departament d'Estomatologia. (27/09/2021)


Convocatòria concurs urgent per a la contratació provisional, plaça 6222c de professor/a associat/ada de l'àrea d'Estomatologia, Departament d'Estomatologia. (27/09/2021)


Convocatòria concurs urgent per a la contratació provisional, plaça 9133-9841 de professor/a associat/ada de l'àrea d'Estomatologia, Departament d'Estomatologia. (27/09/2021)


Convocatòria concurs urgent per a la contratació provisional, plaça 5715 de professor/a associat/ada assistencial de l'àrea d'Anatomia Patològica (Àrea pròpia: 661 Patologia), Departament de Patologia. (08/09/2021)

CONCURS 18 - 28/12/2021

CONCURS 16 - 09/12/2021

CONCURS 15 - 10/12/2021

CONCURS 14 - 12/11/2021

CONCURS 13 - 08/11/2021

CONCURS 12 - 15/10/2021

CONCURS 11 - 28/09/2021

CONCURS 10 - 20/09/2021

CONCURS 9 - 29/07/2021

CONCURS 7 - 26/07/2021

CONCURS 5 - 02/07/2021

CONCURS 4 - 30/06/2021

CONCURS 2 - 21/06/2021

CONCURS 1 - 26/05/2021


CONCURS Nº18

Resolució de data 17 de desembre de  2021 , del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs per a la provisió de places de personal docent contractat de caràcter temporal per al curs 2021-2022.

DOGV 9244 / 28.12.2021

Termini de presentació d'instàncies: del 29 de desembre de 2021 fins al 12 de gener de 2022

 

Departament 225 Història de la Ciència i Documentació

Àrea: 460 Història de la Ciència

Plaça/es: 6606c

Categoria: Professor/a  assocat/ada  Dedicació: 6+6  Nº de places: 1

Perfil: "Història i aspectes socials de les biociències moleculars", "Història de la podologia". Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2022. Horari de matí i vesprada.

Inici de la pàgina


CONCURS Nº16

Resolució de data 25 de novembre de  2021 , del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs per a la provisió de places de personal docent contractat de caràcter temporal per al curs 2021-2022.

DOGV 9231 / 09.12.2021

Termini de presentació d'instàncies: del 10 al 23 de desembre de 2021

 

Departament 260 Medicina

Àrea: 610 Medicina

Plaça/es: 1359

Categoria: Professor/a  assocat/ada  Dedicació: 3+3  Nº de places: 1

Perfil: "Patologia Médica General" grau Odontologia. Requisit específic: Grau/Llicenciatura

Inici de la pàgina


CONCURS Nº15

Resolució de data 25 de novembre de  2021 , del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoquen concursos per a la provisió de places de professorat associat amb plaça assistencial als centres sanitaris concertats amb la universitat per al curs 2021-2022.

DOGV 9232 / 10.12.2021

Termini de presentació d'instàncies: del 13 al 24 de desembre de 2021

 

Departament 40 Cirurgia

Àrea: 830 Traumatologia i Ortopedia

Hospital General Universitari

Plaça/es: 232
Categoria: Professor/a associat/ada assistencial Dedicació : T.P. Nº de places: 1
Localització: Servei de Traumatologia i Cirurgia Ortopèdica. Requisit específic: Facultatiu Especialista en Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia . Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2022. Horari de matí.

 

Departament 260 Medicina

Àrea: 610 Medicina

C.S. Tendetes

Plaça/es: 4064
Categoria: Professor/a associat/ada assistencial Dedicació : T.P. Nº de places: 1
Perfil: "Atenció primària i geriàtrica", "Patologia General". Localització: Servei de Medicina familiar i comunitària. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Facultatiu Especialista en Medicina familiar i comunitària. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2022. Horari de matí.

Hospital Universitari "Doctor Peset"

Plaça/es: 2333
Categoria: Professor/a associat/ada assistencial Dedicació : T.P. Nº de places: 1
Perfil: "Al·lèrgia". Localització: Servei d'Al·lèrgia. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Facultatiu Especialista en Al·lèrgia. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2022. Horari de matí.

Hospital Universitari i Politècnic La Fe

Plaça/es: 1400
Categoria: Professor/a associat/ada assistencial Dedicació : T.P. Nº de places: 1
Perfil: "Patologia del sistema nerviós". Localització: Servei de Neurologia. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Facultatiu Especialista en Neurologia. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2022. Horari de matí.

Inici de la pàgina


CONCURS Nº14

Resolució de data 2 de novembre de  2021 , del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs per a la provisió de places de personal docent contractat de caràcter temporal per al curs 2021-2022.

DOGV 9214 / 12.11.2021

Termini de presentació d'instàncies: del 15 al 26 de novembre de 2021

 

Departament 17 Anatomia i Embriologia Humana

Àrea: 27 Anatomia i Embriologia Humana

Plaça/es: 170

Categoria: Professor/a  ajudant doctor/a  Dedicació: T.C.  Nº de places: 1

Requisits específics: Grau en Fisioteràpia. Coneixement de valencià a nivell C1. Altres indicacions: Contractació a partir del 31 de gener de 2022.

 

Departament 285 Patologia

Àrea: 20 Anatomia Patològica (Àrea pròpia: 661 Patologia)

Plaça/es: 1576c

Categoria: Professor/a  associat/ada  Dedicació: 3+3  Nº de places: 1

Amb càrrec plaça de professorat contractat doctor vacant. Perfil: "Anatomia Patològica Especial", "Immunologia i immunopatologia" grau en Medicina; "Anatomia Patològica" grau Odontologia. Requisits específics: Grau/Llicenciatura en Medicina. Activitat professional com a Especialista en Anatomia Patològica. Coneixement de valencià a nivell C1. Altres indicacions: Contractació des del 31 de gener al 31 d'agost de 2022 o provisió de la plaça vacant. Horari de matí i vesprada.

Plaça/es: 1576d-5793a

Categoria: Professor/a  associat/ada  Dedicació: 3+3  Nº de places: 2

Amb càrrec plaça de professorat contractat doctor vacant. Perfil: "Anatomia Patològica Especial", "Immunologia i immunopatologia" grau en Medicina; "Anatomia Patològica" grau Odontologia. Requisits específics: Grau/Llicenciatura en Medicina. Activitat professional com a Especialista en Anatomia Patològica. Altres indicacions: Contractació des del 31 de gener al 31 d'agost de 2022 o provisió de la plaça vacant. Horari de matí i vesprada.

Inici de la pàgina


CONCURS Nº13

Resolució de data 29 d'octubre de  2021 , del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoquen concursos per a la provisió de places de professorat associat amb plaça assistencial als centres sanitaris concertats amb la universitat per al curs 2021-2022.

DOGV 9210 / 08.11.2021

Termini de presentació d'instàncies: del 9 al 22 de novembre de 2021

 

Departament 260 Medicina

Àrea: 610 Medicina

Hospital Universitari i Politècnic La Fe

Plaça/es: 1394

Categoria: Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P.  Nº de places: 1

Perfil: "Hematologia". Localització: Servei de Hematologia. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Facultatiu Especialista en Hematologia. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2022. Horari de matí.

Àrea: 770 Radiologia i Medicina Física

Hospital General Universitari

Plaça/es: 8714

Categoria: Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P.  Nº de places: 1

Perfil: "Radiodiagnòstic". Localització: Servei de Radiodiagnòstic. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Facultatiu Especialista en Radiodiagnòstic. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2022. Horari de matí.

Inici de la pàgina


CONCURS Nº12

Resolució de data 8 d'octubre de  2021 , del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs per a la provisió de places de personal docent contractat de caràcter temporal per al curs 2021-2022.

DOGV 9195 / 15.10.2021

Termini de presentació d'instàncies: del 18 al 29 d'octubre de 2021

 

Departament 131 Estomatologia

Àrea: 275 Estomatologia

Plaça/es: 8586

Categoria: Professor/a associat/ada Dedicació: 4 + 4  Nº de places: 1

Perfil: "Gerodontologia". Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Odontologia o Metge/Metgessa Especialista en Estomatologia. Coneixement de valencià a nivell C1. Altres indicacions: Contractació des del 31 de gener al 31 d'agost de 2022. Horari de matí i vesprada.

Plaça/es: 8779

Categoria: Professor/a associat/ada Dedicació: 3 + 3  Nº de places: 1

Perfil: "Odontologia en pacients especials". Requisits específics: Grau/Llicenciatura en Odontologia o Metge/Metgessa Especialista en Estomatologia. Coneixement de valencià a nivell C1. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2022. Horari de matí i vesprada.

Plaça/es: 8785

Categoria: Professor/a associat/ada Dedicació: 4 + 4  Nº de places: 1

Perfil: "Cirurgia d'implants". Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Odontologia o Metge/Metgessa Especialista en Estomatologia. Altres indicacions: Contractació des del 31 de gener al 31 d'agost de 2022. Horari de matí.

Plaça/es: 9133-9841

Categoria: Professor/a associat/ada Dedicació: 3 + 3  Nº de places: 2

Perfil: "Patologia Dental, Odontologia Conservadora i Endodòncia I". Requisits específics: Grau/Llicenciatura en Odontologia o Metge/Metgessa Especialista en Estomatologia. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2022. Horari de matí i vesprada.

Plaça/es: 9207

Categoria: Professor/a associat/ada Dedicació: 3 + 3  Nº de places: 1

Perfil: "Cirurgia bucal". Requisits específics: Grau/Llicenciatura en Odontologia o Metge/Metgessa Especialista en Estomatologia. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2022. Horari de matí.

Plaça/es: 9344

Categoria: Professor/a associat/ada Dedicació: 3 + 3  Nº de places: 1

Perfil: "Pròtesi dental II". Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Odontologia o Metge/Metgessa Especialista en Estomatologia. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2022. Horari de vesprada.

Plaça/es: 9346

Categoria: Professor/a associat/ada Dedicació: 5 + 5  Nº de places: 1

Perfil: "Pròtesi dental II". Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Odontologia o Metge/Metgessa Especialista en Estomatologia. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2022. Horari de matí i vesprada.

Inici de la pàgina


CONCURS Nº11

Resolució de data 22 de setembre de  2021 , del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoquen per a la provisió de places de professorat amb plaça assitencial als centres sanitaris concertats amb la universitat per al curs 2021-2022.

DOGV 9183 / 28.09.2021

Termini de presentació d'instàncies: del 29 de setembre al 13 d'octubre de 2021

 

Departament 40 Cirurgia

Àrea: 90 Cirurgia

Hospital Clínic Universitari

Plaça/es: 226

Categoria: Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P.  Nº de places: 1

Perfil: "Cirurgia General i de l'Aparell Digestiu". Localització: Servei de Cirurgia General i de l'Aparell Digestiu. Requisit específic: Facultatiu Especialista en Cirurgia General i de l'Aparell Digestiu. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2022. Horari de matí.

 

Departament 260 Medicina

Àrea: 610 Medicina

C.S. Bilbao

Plaça/es: 4064

Categoria: Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P.  Nº de places: 1

Perfil: "Atenció primària i geriàtrica", "Patologia General". Localització: Servei de Medicina familiar i comunitària. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Facultatiu Especialista en Medicina familiar i comunitària. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2022. Horari de matí.

C.S. Godella

Plaça/es: 1413

Categoria: Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P.  Nº de places: 1

Perfil: "Atenció primària i geriatria", "Patologia general". Localització: Servei de Medicina Familiar i Comunitària. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Facultatiu Especialista en Medicina Familiar i Comunitària. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2022. Horari de matí.

Inici de la pàgina


CONCURS Nº10

Resolució de data 14 de setembre de  2021 , del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs per a la provisió de places de personal docent contractat de caràcter temporal per al curs 2021-2022

DOGV 9177 / 20.09.2021

Termini de presentació d'instàncies: del 21 de setembre al 4 d'octubre de 2021

 

Departament 260 Medicina

 

Àrea: 610 Medicina

 

Plaça/es: 2556a

Categoria: Professor/a associat/ada Dedicació: 3+3  Nº de places: 1

Perfil: "Atenció Primària i Geriàtrica". Amb càrrec plaça de professorat T.U. vacant. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Especialista en Medicina Familiar i Comunitària. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2022 o provisió de la plaça. Horari de matí i vesprada.

Plaça/es: 4029g

Categoria: Professor/a associat/ada Dedicació: 3+3  Nº de places: 1

Amb càrrec plaça de professorat vacant. Perfil: "Anatomia, fisiologia i neurologia de veu, parla i llenguatge" del Grau en Mestre/a en Educació Primària. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Especialista en Neurologia. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2022 o provisió de la plaça. Horari de vesprada.

Plaça/es: 5642a

Categoria: Professor/a associat/ada Dedicació: 3+3  Nº de places: 1

Amb càrrec plaça de professorat C.U. vacant. Perfil: "Immunologia i Immunopatologia". Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Especialista en al·lèrgia. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2022 o provisió de la plaça. Horari de matí i vesprada.

Plaça/es: 5642b - 1938a - 1938b

Categoria: Professor/a associat/ada Dedicació: 3+3  Nº de places: 3

Amb càrrec plaça de professorat vacant. Perfil: "Medicina interna". Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Especialista en Medicina interna. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2022 o provisió de la plaça. Horari de matí i vesprada.

Àrea: 770 Radiologia i Medicina Física

Plaça/es: 1834c

Categoria: Professor/a associat/ada Dedicació: 3+3  Nº de places: 1

Amb càrrec plaça de professorat vacant. Perfil: "Rehabilitació". Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Especialista en Rehabilitació. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2022 o provisió de la plaça. Horari de matí i vesprada.

Inici de la pàgina


CONCURS Nº 9

Resolució de data 23 de juliol de  2021 , del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoquen concursos per a la provisió de places de professorat associat amb plaça assistencial als centres sanitaris concertats amb la universitat per al curs 2021-2022.

DOGV 9138 / 29.07.2021

Termini de presentació d'instàncies: del 30 de juliol al 26 d'agost de 2021

 

Departament 260 Medicina

Àrea: 183 Dermatologia

Hospital Clínico Universitario

Plaça/es: 2249

Categoria: Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P.  Nº de places: 1

Localización: Servicio de Dermatología. Requisito específico: Grado/Licenciatura en Medicina. Facultativo Especialista en Dermatología. Otras indicaciones: Contratación hasta el 31 de agosto de 2022. Horario de mañana.

Àrea: 745 Psiquiatria

Hospital Universitario y Politécnico La Fe

Plaça/es: 1701

Categoria: Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P.  Nº de places: 1

Localización: Servicio de Psiquiatría. Requisito específico: Grado/Licenciatura en Medicina. Facultativo Especialista en Psiquiatría. Otras indicaciones: Contratación hasta el 31 de agosto de 2022. Horario de mañana.

Inici de la pàgina


CONCURS Nº 7

Resolució de data 13 de juliol de  2021 , del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoquen concursos per a la provisió de places de professorat associat amb plaça assistencial als centres sanitaris concertats amb la universitat per al curs 2021-2022.

DOGV 9135 / 26.07.2021

Termini de presentació d'instàncies: del 27 de juliol al 23 d'agost de 2021

 

Departament 40 Cirurgia

Àrea: 830 Traumatologia i Ortopèdia

Hospital Universitari "Doctor Peset"

Plaça/es: 3028-3030

Categoria: Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P.  Nº de places: 2

Localització: Servei de Traumatologia i Ortopèdia. Requisit específic: Facultatiu Especialista en Traumatologia i Cirurgia Ortopèdica. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2022. Horari de matí.

 

Departament 260 Medicina

Àrea: 610 Medicina

Hospital Universitari i Politècnic La Fe

Plaça/es: 1840

Categoria: Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P.  Nº de places: 1

Perfil: "Digestiu". Localització: Servei de Medicina Digestiva. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Facultatiu Especialista en Digestiu. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2022. Horari de matí.

Plaça/es: 3031

Categoria: Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P.  Nº de places: 1

Perfil: "Dietista-Nutricionista". Localització: Servei d'Endocrinologia i Nutrició. Requisit específic: Grau/Diplomatura en Nutrició Humana i Dietètica. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2022.

Àrea: 770 Radiologia i Medicina Física

Hospital General Universitari

Plaça/es: 3029

Categoria: Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P.  Nº de places: 1

Localització: Servei d'Oncologia Radioteràpica. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Facultatiu Especialista en Oncologia Radioteràpica. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2022.

Inici de la pàgina


CONCURS Nº 5

Resolució de data 29 de juny de  2021 , del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoquen concursos per a la provisió de places de professorat associat amb plaça assistencial als centres sanitaris concertats amb la universitat per al curs 2021-2022.

DOGV 9119 / 02.07.2021

Termini de presentació d'instàncies: del 5 al 16 de juliol de 2021

 

Departament 260 Medicina

Àrea: 610 Medicina

C.S. Trinitat

Plaça/es: 4064

Categoria: Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P.  Nº de places: 1

Perfil: "Atenció primària i geriàtrica". Localització: Servei de Medicina familiar i comunitària. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Facultatiu Especialista en Medicina familiar i comunitària. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2022. Horari de matí.

Hospital Universitari "Doctor Peset"

Plaça/es: 1433

Categoria: Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P.  Nº de places: 1

Perfil: "Patologia de l'aparell respiratori”, “Pneumologia". Localització: Servei de Pneumologia. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Facultatiu Especialista en Pneumologia. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2022. Horari de matí.

Plaça/es: 1844

Categoria: Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P.  Nº de places: 1

Perfil: "Patologia del sistema nerviós", "Neurologia". Localització: Servei de Neurologia. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Facultatiu Especialista en Neurologia. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2022. Horari de matí.

Inici de la pàgina


CONCURS Nº 4

Resolució de data 22 de juny de  2021 , del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs per a la provisió de places de personal docent contractat de caràcter temporal per al curs 2021-2022.

DOGV 9117 / 30.06.2021

Termini de presentació d'instàncies: de l'1 al 14 de juliol de 2021

 

Departament 131 Estomatologia

Àrea: 275 Estomatologia

Plaça/es: 2477b

Categoria: Professor/a associat/ada Dedicació: 3+3  Nº de places: 1

Perfil: "Periodòncia". Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Odontologia o Metge/Metgessa Especialista en Estomatologia. Altres indicacions: Contractació a partir de l'1 de setembre de 2021. Horari de matí i vesprada.

 

Departament 225 Història de la Ciència i Documentació

Àrea: 40 Biblioteconomia i Documentació

Plaça/es: 8031a

Categoria: Professor/a associat/ada Dedicació: 3+3  Nº de places: 1

Incidències de començament de curs. Perfil: "Tècniques d'indexació i resum" del Grau d'Informació i Documentació. Altres indicacions: Contractació a partir de l'1 de setembre de 2021. Horari de matí.

 

Departament 285 Patologia

Àrea: 20 Anatomia Patològica (Àrea pròpia: 661 Patologia)

Plaça/es: 1576a

Categoria: Professor/a associat/ada Dedicació: 3+3  Nº de places: 1

Amb càrrec plaça de professorat CDr vacant. Perfil: "Anatomia Patològica General" grau en Medicina, "Anatomia Patològica" grau en Podologia. Requisits específics: Grau/Llicenciatura en Medicina. Activitat professional com a Especialista en Anatomia Patològica. Coneixement de valencià a nivell C1. Altres indicacions: Contractació a partir de l'1 de setembre de 2021 fins al 28 de febrer de 2022. Horari de matí i vesprada.

Plaça/es: 1576b

Categoria: Professor/a associat/ada Dedicació: 3+3  Nº de places: 1

Amb càrrec plaça de professorat CDr vacant. Perfil: "Anatomia Patològica General" grau en Medicina, "Anatomia Patològica" grau en Podologia. Requisits específics: Grau/Llicenciatura en Medicina. Activitat professional com a Especialista en Anatomia Patològica. Altres indicacions: Contractació a partir de l'1 de setembre de 2021 fins al 28 de febrer de 2022. Horari de matí i vesprada.

 

Departament 290 Pediatria, Obstetricia i Ginecologia

Àrea: 645 Obstetricia i Ginecologia

Plaça/es: 1522a

Categoria: Professor/a associat/ada Dedicació: 3+3  Nº de places: 1

Amb càrrec plaça de professorat C.U. vacant. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Activitat professional com a Especialista en Obstetrícia i Ginecologia. Altres indicacions: Contractació a partir de l'1 de setembre de 2021. Horari de matí i vesprada.

)Àrea: 670 Pediatria

Plaça/es: 6418-6419-6420

Categoria: Professor/a associat/ada Dedicació: 4+4  Nº de places: 3

Incidències de començament de curs. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Activitat professional com a Especialista en Pediatria. Altres indicacions: Contractació a partir de l'1 de setembre de 2021. Horari de matí i vesprada.

Inici de la pàgina


CONCURS Nº 2

Resolució de data 9 de juny de  2021 , del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoquen concursos per a la provisió de places de professorat associat amb plaça assistencial als centres sanitaris concertats amb la universitat per al curs 2021-2022.

DOGV 9111 / 21.06.2021

Termini de presentació d'instàncies: del 22 de juny al 6 de juliol de 2021

Acord d’ampliació del termini per a la publicació de les propostes de provisió, en relació amb els concursos : (convocatòria 2).

 

Departament 90 Cirurgia

Àrea: 90 Cirurgia

Hospital Clínic Universitari

Plaça/es: 1404

Categoria: Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P.  Nº de places: 1

Perfil: "Anestesiologia". Localització: Servei d'Anestesiologia i Reanimació. Requisit específic: Facultatiu Especialista en Anestesiologia i Reanimació. Altres indicacions: contractació fins al 31 d'agost de 2022. Horari de matí.

Hospital General Universitari

Plaça/es: 2354

Categoria: Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P.  Nº de places: 1

Perfil: "Anestesiologia". Localització: Servei d'Anestèsia, Reanimació i Teràpia del Dolor. Requisit específic: Facultatiu Especialista en Anestesiologia i Reanimació. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2022. Horari de matí.

Plaça/es: 2489

Categoria: Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P.  Nº de places: 1

Perfil: "Neurocirurgia". Localització: Servei de Neurocirurgia. Requisit específic: Facultatiu Especialista en Neurocirurgia. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2022. Horari de matí.

Àrea: 653 Otorrinolaringologia

Hospital Universitari "Doctor Peset"

Plaça/es: 275

Categoria: Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P.  Nº de places: 1

Localització: Servei d'Otorrinolaringologia. Requisit específic: Facultatiu Especialista en Otorrinolaringologia. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2022. Horari de matí.

Àrea: 817 Urologia

Hospital Universitari i Politècnic La Fe

Plaça/es: 263

Categoria: Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P.  Nº de places: 1

Localització: Servei d'Urologia. Requisit específic: Facultatiu Especialista en Urologia. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2022. Horari de matí.

 

Departament 285 Patologia

Àrea: 20 Anatomia Patològica (Àrea pròpia: 661 Patologia)

Hospital Universitari i Politècnic La Fe

Plaça/es: 5715

Categoria: Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P.  Nº de places: 1

Incidències de començament de curs. Perfil: "Anatomia Patològica General", "Anatomia Patològica Especial" del grau en Medicina. Requisit específic: Facultatiu Especialista en Anatomia Patològica. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2022.

 

Departament 290 Pediatria, Obstetricia i Ginecologia

Àrea: 645 Obstetricia i Ginecologia

Hospital Clínic Universitari

Plaça/es: 2360

Categoria: Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P.  Nº de places: 1

Localització: Servei d'Obstetrícia i Ginecologia. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2022.

Àrea: 670 Pediatria

Hospital General Universitari

Plaça/es: 2358

Categoria: Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P.  Nº de places: 1

Localització: Servei de Pediatria. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2022.

Inici de la pàgina


CONCURS Nº 1

Resolució de data 21 de maig de  2021 , del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs per a la provisió de places de personal docent contractat de caràcter temporal per al curs 2021-2022.

DOGV 9093 / 26.05.2021

Termini de presentació d'instancies: del 27 de maig al 9 de juny de 2021

Acord d’ampliació del termini per a la publicació de les propostes de provisió, en relació amb els concursos : (convocatòria 1).

 

Departament 17 Anatomia i Embriologia Humana

Àrea: 27 Anatomia i Embriologia Humana

Plaça/es: 5964

Categoria: Ajudant Dedicació: T.C.  Nº de places: 1

Requisits específics: Grau en Fisioteràpia. Coneixement de valencià a nivell C1. Altres indicacions: Contractació a partir de l'1 de setembre de 2021.

 

Departament 131 Estomatologia

Àrea: 275 Estomatologia

Plaça/es: 7162

Categoria: Professor/a ajudant doctor/a Dedicació: T.C.  Nº de places: 1

Requisits específics: Grau/Llicenciatura en Odontologia. Coneixement de valencià a nivell C1. Altres indicacions: Contractació a partir de l'1 de setembre de 2021.

 

Departament 190 Fisiologia

Àrea: 410 Fisiologia

Plaça/es: 7180

Categoria: Professor/a ajudant doctor/a Dedicació: T.C.  Nº de places: 1

Requisit específic: Coneixement de valencià a nivell C1. Altres indicacions: Contractació a partir de l'1 de setembre de 2021.

 

Departament 225 Història de la Ciència i Documentació

Àrea: 40 Biblioteconomia i Documentació

Plaça/es: 63

Categoria: Professor/a ajudant doctor/a Dedicació: T.C.  Nº de places: 1

Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina o Farmàcia o Grau en Infermeria. Altres indicacions: Contractació a partir de l'1 de setembre de 2021.

Àrea: 460 Història de la Ciència

Plaça/es: 1205

Categoria: Professor/a ajudant doctor/a Dedicació: T.C.  Nº de places: 1

Altres indicacions: Contractació a partir de l'1 de setembre de 2021.

Inici de la pàgina


 

 

 

 

 

 

 

 

 


Convocatòries CURS 2020-2021    

Convocatòries Urgents de Professorat contractat de caràcter temporal

Convocatòries de Professorat Ajudant, Ajudant Doctor, Associat i Associat Assitencial

Convocatòria concurs urgent per a la contratació provisional, plaça 2334 de professor/a associat/ada assistencial de l'àrea de Medicina, Departament de Medicina. (09/02/2021)


Convocatòria concurs urgent per a la contratació provisional, plaça 1205b de professor/a associat/ada de l'àrea d'Història de la Ciència, Departament d'Història de la Ciència i Documentació. (19/01/2021)


Convocatòria concurs urgent per a la contratació provisional, plaça 1205a de professor/a associat/ada de l'àrea d'Història de la Ciència, Departament d'Història de la Ciència i Documentació. (19/01/2021)


Convocatòria concurs urgent per a la contratació provisional, plaça 6094a de professor/a associat/ada assistencial de l'àrea de Medicina, Departament de Medicina. (10/12/2020)


Convocatòria concurs urgent per a la contratació provisional, plaça 1603 de professor/a associat/ada assistencial de l'àrea de Pediatria, Departament de Pediatria, Obstetricia i Ginecologia. (21/10/2020)


Convocatòria concurs urgent per a la contratació provisional, plaça 9772 de professor/a associat/ada de l'àrea de Fisiologia, Departament de Fisiologia. (15/10/2020)


Convocatòria concurs urgent per a la contratació provisional, plaça 2830d de professor/a associat/ada de l'àrea d'Anatomia i Embriologia Humana, Departament d'Anatomia i Embriologia Humana. (28/09/2020)


Convocatòria concurs urgent per a la contratació provisional, plaça 1603 de professor/a associat/ada assistencial de l'àrea de Pediatria, Departament de Pediatria, Obstetricia i Ginecologia. (23/09/2020)

CONCURS 17 - 24/02/2021

CONCURS 14 - 21/12/2020

CONCURS 12 - 07/12/2020

CONCURS 11 - 27/11/2020

CONCURS 10 - 27/11/2020

CONCURS 9 - 17/11/2020

CONCURS 8 - 28/10/2020

CONCURS 7 - 13/10/2020

CONCURS 6 - 07/08/2020

CONCURS 5 - 29/07/2020

CONCURS 3 - 20/07/2020

CONCURS 2 - 13/07/2020

CONCURS 1 - 01/07/2020


CONCURS Nº 17

Resolució de data 19 de febrer de  2021 , del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs per a la provisió de places de personal docent contractat de caràcter temporal per al curs 2020-2021.

DOGV 9027 / 24.02.2021

Corrección de errores ANEXO 1 (25-02-2021) / DOGV 9032 / 2.03.2021

Termini de presentació d'instàncies: del 25 de febrer  al 10 de març de 2021

Departament 260 Medicina

Àrea: 183 Dermatologia

Hospital Clínic Universitari

Plaça/es: 1383a

Categoria: Professor/a associat/da assistencial Dedicació: T.P.  Nº de places: 1

Localització: Servei de Dermatologia. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Activitat professional com a Especialista en Dermatologia. Altres indicacions: Horari de matí.

Inici de la pàgina


CONCURS Nº 14

Resolució de data 11 de desembre de  2020, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoquen concursos per a la provisió de places de professorat associat amb plaça assistencial als centres sanitaris concertats amb la universitat per al curs 2020-2021

DOGV 8979 / 21.12.2020

Termini de presentació d'instàncies: del 22 de desembre de 2020 al 5 de gener de 2021

 

Departament 40 Cirurgia

Área: 90 Cirurgia

Hospital General Universitari

Plaça/es: 8199

Categoria: Professor/a associat/da assistencial Dedicació: T.P.  Nº de places: 1

Perfil: "Cirurgia Toràcica". Localització: Servei de Cirurgia Toràcica. Requisit específic: Facultatiu Especialista en Cirurgia Toràcica. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2021. Horari de matí

Inici de la pàgina


CONCURS Nº 12

Resolució de data 3 de desembre de  2020 , del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs per a la provisió de places de personal docent contractat de caràcter temporal per al curs 2020-2021.

DOGV 8970 / 07.12.2020

Termini de presentació d'instàncies: del 9 al 22 de desembre de 2020

 

Departament 285 Patologia

Área: 20 Anatomia Patològica (Àrea pròpia: 661 Patologia)

Plaça/es: 1586a

Categoria: Professor/a associat/da Dedicació: 3 + 3 hores  Nº de places: 1

Amb càrrec plaça de professorat T.U. vacant. Perfil: "Anatomia Patològica Especial (grau Medicina)", "Anatomia Patològica (grau Odontologia)", "Immunologia i Immunologia Patològica (grau Medicina). Requisits específics: Grau/Llicenciatura en Medicina. Activitat professional com a Especialista en Anatomia Patològica. Coneixement de valencià a nivell C1. Altres indicacions: Contractació des de l'1 de febrer al 31 d'agost de 2021 o provisió de la plaça. Horari de matí i vesprada.

Inici de la pàgina


CONCURS Nº 11

Resolució de data 23 de novembre de  2020 , del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoquen concursos per a la provisió de places de professorat associat amb plaça assistencial als centres sanitaris concertats amb la universitat per al curs 2020-2021

DOGV 8962 / 27.11.2020

Termini de presentació d'instàncies: del 30 de novembre al 14 de desembre de 2020

 

Departament 260 Medicina

Área: 610 Medicina

Hospital General Universitari

Plaça/es: 6101

Categoria: Professor/a associat/da assistencial Dedicació: T.P.  Nº de places: 1

Perfil: "Oncologia". Localització: Servei d'Oncologia. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Facultatiu especialista en Oncologia. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2021. Horari de matí

Área: 745 Psiquiatria

Hospital General Universitari

Plaça/es: 1703

Categoria: Professor/a associat/da assistencial Dedicació: T.P.  Nº de places: 1

Perfil: "Psiquiatria". Localització: Servei de Psiquiatria. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Facultatiu especialista en Psiquiatria. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2021. Horari de matí.

Inici de la pàgina


CONCURS Nº 10

Resolució de data 23 de novembre de  2020 , del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs per a la provisió de places de personal docent contractat de caràcter temporal per al curs 2020-2021.

DOGV 8962 / 27.11.2020)

Termini de presentació d'instàncies: del 30 de novembre al 14 de desembre de 2020

 

Departament 225 Història de la Ciència i Documentació

Área: 460 Història de la Ciència

Plaça/es: 1205

Categoria: Professor/a associat/da Dedicació: 6 + 6 hores Nº de places: 1

Per substituir professorat de baixa per malaltia. Perfil: "Història de la biologia i del pensament biològic". Altres indicacions: Contractació des de l'1 de febrer al 31 d'agost de 2021 o reincorporació de la titular. Per a impartir docència a Burjassot. Es valorarà formació, publicació i experiència docent en Història de la biologia i del pensament biològic. Horari de matí.

Inici de la pàgina


CONCURS Nº 9

Resolució de data 11 de novembre de  2020 , del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs per a la provisió de places de personal docent contractat de caràcter temporal per al curs 2020-2021.

DOGV 8954 / 17.11.2020

Termini de presentació d'instàncies: del 18 de novembre a l'1 de desembre de 2020

 

Departament 131 Estomatologia

Área: 275 Estomatologia

Plaça/es: 9423

Categoria: Professor/a associat/da Dedicació: 6 + 6 hores Nº de places: 1

Incidències de començament de curs. Perfil: "Pròtesi dental". Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Odontologia. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2021. Horari de matí i vesprada.

Inici de la pàgina


CONCURS Nº 8

Resolució de data 22 d'octubre de  2020 , del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs per a la provisió de places de personal docent contractat de caràcter temporal per al curs 2020-2021.

DOGV 8938 / 28.10.2020

Termini de presentació d'instàncies: del 29 d'octubre al 11 de novembre de 2020

 

Departament 190 Fisiologia

Área: 410 Fisiologia

Plaça/es: 7107

Categoria: Professor/a ajudant doctor/a Dedicació: T.C. hores Nº de places: 1

Requisit específic: Coneixement de valencià a nivell C1 (Suficiència). Altres indicacions: Contractació a partir de l'1 de febrer de 2021.

Inici de la pàgina


CONCURS Nº 7

Resolució de data 28 de setembre de  2020 , del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs per a la provisió de places de personal docent contractat de caràcter temporal per al curs 2020-2021.

DOGV 8924 / 13.10.2020

Termini de presentació d'instàncies: del 14 al 27 d'octubre de 2020

 

Departament 190 Fisiologia

Área: 410 Fisiologia

Plaça/es: 9772

Categoria: Professor/a associat/ada Dedicació: 6+6 hores Nº de places: 1

Perfil: "Protecció Radiològica". Altres indicacions: Estar en possessió de l'acreditació de Supervisor d'Instal·lacions Radioactives, concedida pel Consell de Seguretat Nuclear. Contractació fins al 31 d'agost de 2021. Horari de matí i vesprada

 

Departament 225 Història de la Ciència i Documentació

Área: 40 Biblioteconomia i Documentació

Plaça/es: 8152a-8152b

Categoria: Professor/a associat/ada Dedicació: 3+3 hores Nº de places: 2

Incidències de començament de curs. Perfil: "Documentació i Metodologia Científica en Ciències de la Salut". Requisit específic: Grau en Informació i Documentació/Diplomatura en Biblioteconomia i Documentació o Llicenciatura en Documentació. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2021. Horari de matí.

Plaça/es: 8153a

Categoria: Professor/a associat/ada Dedicació: 3+3 hores Nº de places: 1

Incidències de començament de curs. Perfil: "Documentació i Metodologia Científica en Ciències de la Salut". Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Activitat professional com a mèdic documentalista en unitats de documentació clínica i admissió hospitalària. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2021. Horari de matí.

Inici de la pàgina


CONCURS Nº 6

Resolució de data 3 d'agost de  2020 , del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs per a la provisió de places de personal docent contractat de caràcter temporal per al curs 2020-2021.

DOGV 8876 / 07.08.2020

Plazo presentación instancias: del 24 de agosto al 4 de septiembre de 2020

 

Departament 131 Estomatologia

Área: 275 Estomatologia

Plaça/es: 9831b

Categoria: Professor/a associat/ada Dedicació : 3+3 hores Nº de places: 1

Incidències de començament de curs. Perfil: Patologia dental, odontologia conservadora i endodòncia II. Requisit específic: Grau/Llicenciatrua en Odontologia. Altres indicacions: Contratació fins al 31 d'agost de 2021. Horari de vesprada.

Inici de la pàgina


CONCURS Nº 5

Resolució de data 22 de juliol de  2020 , del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoquen concursos per a la provisió de places de professorat associat amb plaça assistencial als centres sanitaris concertats amb la universitat per al curs 2020-2021.

DOGV 8869 / 29.07.2020

Termini de presentació d'instàncies: del 30 de juliol al 26 d'agost de 2020

 

Departament 260 Medicina

Área: 610 Medicina

C.S. Alfahuir

Plaça/es: 1335

Categoria: Professor/a associat/ada assistencial Dedicació : T.P. hores Nº de places: 1

Localització: Servei de Medicina Familiar i Comunitària. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Facultatiu Especialista en Medicina Familiar i Comunitària. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2021.

Hospital Clínic Universitari

Plaça/es: 1370

Categoria: Professor/a associat/ada assistencial Dedicació : T.P. hores Nº de places: 1

Localització: Servei d’Urgències Mèdiques. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2021.

Hospital General Universitari

Plaça/es: 1377

Categoria: Professor/a associat/ada assistencial Dedicació : T.P. hores Nº de places: 1

Localització: Servei d’Urgències Mèdiques. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2021.

Hospital Universitari "Doctor Peset"

Plaça/es: 1375

Categoria: Professor/a associat/ada assistencial Dedicació : T.P. hores Nº de places: 1

Localització: Servei d’Urgències Mèdiques. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2021.

Hospital Universitari i Politècnic La Fe

Plaça/es: 1374

Categoria: Professor/a associat/ada assistencial Dedicació : T.P. hores Nº de places: 1

Localització: Servei d’Urgències Mèdiques. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2021.

Área: 745 Psiquiatria

C.S.M. Font de Sant Lluís

Plaça/es: 1707

Categoria: Professor/a associat/ada assistencial Dedicació : T.P. hores Nº de places: 1

Localització: Servei de Psiquiatria. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Facultatiu Especialista en Psiquiatria. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2021.

Área: 770 Radiologia i Medicina Física

Hospital Clínic Universitari

Plaça/es: 2502

Categoria: Professor/a associat/ada assistencial Dedicació : T.P. hores Nº de places: 1

Localització: Servei de Radioteràpia. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Facultatiu Especialista en Radioteràpia. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2021.

Inici de la pàgina


CONCURS Nº 3

Resolució de data 10 de juliol de  2020 , del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs per a la provisió de places de personal docent contractat de caràcter temporal per al curs 2020-2021.

DOGV 8860 / 20.07.2020

Termini de presentació d'instancies: del 21 de juliol al 3 d'agost de 2020

 

Departament 17 Anatomia i Embriologia humana

Área: 27 Anatomia i Embriologia humana

Plaça/es: 9408 - 9689a - 9689b

Categoria: Professor/a associat/ada Dedicació : 3 + 3 hores Nº de places: 3

Incidències de començament de curs. Requisits específics: Grau/Llicenciatura en Medicina. Coneixement de valencià a nivell C1 (Suficiència). Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2021. Horari de matí i vesprada.

 

Departament 40 Cirurgia

Área: 90 Cirurgia

Plaça/es: 206

Categoria: Professor/a associat/ada Dedicació : 6 + 6 hores Nº de places: 1

Amb càrrec plaça de professorat T.U. vacant. Perfil: "Cirurgia Toràcica". Requisits específics: Activitat professional com a Especialista en Cirurgia Toràcica. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2021 o provisió de la plaça. Horari de matí.

 

Departament 260 Medicina

Área: 770 Radiologia i Medicina Física

Plaça/es: 1830

Categoria: Professor/a associat/ada Dedicació : 3 + 3 hores Nº de places: 1

Perfil: "Radiologia Clínica (Radiodiagnòstic i Imatge Mèdica Avançada)". Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Especialista en Radiodiagnòstic. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2021. Horari de matí i vesprada.

Plaça/es: 1831

Categoria: Professor/a associat/ada Dedicació : 6 + 6 hores Nº de places: 1

Perfil: "Radiologia Clínica (Radiodiagnòstic i Imatge Mèdica Avançada)". Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Especialista en Radiodiagnòstic. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2021. Horari de matí i vesprada.

Inici de la pàgina


CONCURS Nº 2

Resolución de fecha 9 de julio de 2020, del Rectorado de la Universitat de València, por la cual se convocan concursos para la provisión de plazas de profesorado asociado con plaza asistencial en los centros sanitarios concertados con la universidad para el curso 2020-2021 

DOGV 8855 / 13.07.2020

Termini de presentació d'instancies: del 14 al 27 de juliol de 2020

 

Departament 40 Cirurgia

Área: 90 Cirurgia

Hospital Clìnic Universitari

Plaça/es: 193d
Categoria: Professor/a associat assistencial Dedicació : T.P. Nº de places: 1

Localització: Servei d'Anestesiologia i Reanimació . Requisit específic: Facultatiu Especialista en Anestesiologia i Reanimació. Altres indicacions: Per a impartir pràctiques clíniques al grau d'Enginyeria Biomèdica (UPV). Contractació fins al 31 d'agost de 2021. Horari de matí.

Hospital General Universitari

Plaça/es: 2489
Categoria: Professor/a associat assistencial Dedicació : T.P. Nº de places: 1

Perfil: "Neurocirurgia". Localització: Servei de Neurocirurgia . Requisit específic: Facultatiu Especialista en Neurocirurgia. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2021. Horari de matí.

Área: 646 Oftalmologia

Hospital Universitari i Politècnic La Fe

Plaça/es: 264
Categoria: Professor/a associat assistencial Dedicació : T.P. Nº de places: 1

Localització: Servei d'Oftalmologia . Requisit específic: Facultatiu Especialista en Oftalmologia. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2021. Horari de matí.

Área: 830 Traumatologia i Ortopedia

Hospital Clínic Universitari

Plaça/es: 2247
Categoria: Professor/a associat assistencial Dedicació : T.P. Nº de places: 1

Perfil: "Traumatologia i Cirurgia Ortopèdica". Localització: Servei de Traumatologia i Cirurgia Ortopèdica . Requisit específic: Facultatiu Especialista en Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2021. Horari de matí.

 

Departament 260 Medicina

Área: 610 Medicina

Hospital Clínic Universitari

Plaça/es: 1347f
Categoria: Professor/a associat assistencial Dedicació : T.P. Nº de places: 1

Perfil: "Oncologia". Localització: Servei d'Oncologia. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Facultatiu Especialista en Oncologia. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2021. Horari de matí.

Plaça/es: 2248
Categoria: Professor/a associat assistencial Dedicació : T.P. Nº de places: 1

Perfil: "Urgències Mèdiques". Localització: Servei d'Urgències Mèdiques. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2021. Horari de matí.

Hospital Universitari "Doctor Peset"

Plaça/es: 1842
Categoria: Professor/a associat assistencial Dedicació : T.P. Nº de places: 1

Perfil: "Patologia de l'aparell respiratori". Localització: Servei de Pneumologia. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Facultatiu Especialista en Pneumologia. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2021. Horari de matí.

Hospital Universitari i Politècnic La Fe

Plaça/es: 1411
Categoria: Professor/a associat assistencial Dedicació : T.P. Nº de places: 1

Perfil: "Immunologia i immunopatologia", "Al·lèrgia". Localització: Servei d'Al·lèrgia. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Facultatiu Especialista en Al·lèrgia. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2021. Horari de matí.

Área: 770 Radiologia i Medicina Física

Hospital Clínic Universitari

Plaça/es: 8715
Categoria: Professor/a associat assistencial Dedicació : T.P. Nº de places: 1

Perfil: "Radiodiagnòstic". Localització: Servei de Radiodiagnòstic. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Facultatiu Especialista en Radiodiagnòstic. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2021. Horari de matí.

 

Departament 290 Pediatria, Obstetricia i Ginecologia

Área: 670 Pediatria

Hospital Clínic Universitari

Plaça/es: 1596b
Categoria: Professor/a associat assistencial Dedicació : T.P. Nº de places: 1

Localització: Servei de Pediatria. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2021.

Hospital General Universitari

Plaça/es: 2358
Categoria: Professor/a associat assistencial Dedicació : T.P. Nº de places: 1

Localització: Servei de Pediatria. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2021.

Hospital Universitari "Doctor Peset"

Plaça/es: 276
Categoria: Professor/a associat assistencial Dedicació : T.P. Nº de places: 1

Localització: Servei de Pediatria. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2021.

Inici de la pàgina


CONCURS Nº 1

Resolució de data 19 de juny de 2019, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs per a la provisió de places de personal docent contractat de caràcter temporal (professor/a ajudant doctor/a) per al curs 2020-2021.

DOGV 8847 / 01.07.2020

Termini de presentació d'instancies: del 2 al 15 de juliol de 2020

 

Departament 17 Anatomia i Embriologia humana

Área: 27 Anatomia i Embriologia humana

Plaça/es: 168
Categoria: Professor/a ajudant doctor/a Dedicació : T.C. Nº de places: 1

Requisits específics: Grau/Llicenciatura en Medicina o Psicologia. Coneixement de valencià a nivell C1 (Suficiència). Altres indicacions: Contractació a partir de l'1 de setembre de 2020.

 

Departament 131 Estomatologia

Área: 275 Estomatologia

Plaça/es: 6150-7090
Categoria: Professor/a ajudant doctor/a Dedicació : T.C. Nº de places: 2

Requisit específics: Grau/Llicenciatura en Odontologia. Coneixement de valencià a nivell C1 (Suficiència). Altres indicacions: Contractació a partir de l'1 de setembre de 2020.

Inici de la pàgina