University of Valencia logo Logo Faculty of Medicine and Dentistry Logo del portal

Functions

The Degree Committee organises teaching and guarantees the academic coherence of the degree programme.
 
The functions of the Degree Committee are:
 

  •  To devise the organisation of the academic year, taking into account the criteria established by the Board of the    Governors and the proposals from the departments.
  •  To coordinate and supervise the teaching programmes of the departments involved.
  •  To prepare and issue the necessary orientative and informative documents for students for the curricular itineraries, elective subjects and free-choice subjects.
  •  To devise the proposal for timetables and the assignation of spaces.

Composition

Name   Category  

RUIZ SAURI, AMPARO

PDI Presidència, Delegada del Degà Vocal

ALANDI PALANCA, MARIA VICENTA

PAS Administradora Representant

ARMENGOT CARCELLER, MIGUEL

PDI Departament Cirurgia Vocal

BARONA VILAR , JOSE LUÍS

PDI Departament Història de la Ciència i Documentació Vocal

BARRACHINA SANCHO, MARIA DOLORES

PDI Secc. Deptal Farmacologia Vocal

BUESA GÓMEZ, FRANCISCO JAVIER

PDI Secc. Deptal. Microbiologia i Ecologia Vocal
COLOMER REVUELTA, JULIA

PDI

Departament Pediatria, Obstetricia i Ginecologia Vocal. Coordinador de 5º curs

ESTEBAN SANCHEZ, CLAUDIA

ADR   Vocal

GIMENO CORET, MAR

ADR   Vocal

GUILLEN DOMINGUEZ, MARIA LUISA

PDI Secc. Deptal. Medicina Preventiva i Salut Pública, CC. de l'Alimentació, Toxicologia i Medicina Legal  Vocal

HUGUET CARMONA, JUAN LUIS

ADR   Vocal

JUAN GONZALEZ, PILAR

ADR   Vocal

LLAU GARCIA, JORGE

ADR   Vocal

MARTÍNEZ BLAZQUEZ, Mª del CARMEN

PDI Departament Estadística i Investigació Operativa Vocal

MARTÍNEZ COSTA, CECILIA

PDI Departament Pediatria, Obstetricia i Ginecologia Vocal

MINGUEZ CONTRERAS, ÁLVARO

ADR   Vocal

MINGUEZ PEREZ, MIGUEL

PDI Departament Medicina Vocal

MONTEAGUDO CASTRO, CARLOS

PDI Departament Patologia Vocal

MUÑOZ COLLADO, CARLOS

PDI Secc. Deptal. Microbiologia i Ecologia Vocal. Coordinador de 2º curs

NOVELLA DEL CAMPO, SUSANA

PDI Departament Fisiologia Vocal. Coordinadora de 1er. curs

OBRADOR PLA, M.ELENA

PDI Departament Fisiologia Vocal

ORTIZ SALVADOR, PEDRO

ADR   Vocal

RICART VAYA, ALICIA

PDI Departament Filologia Anglesa Vocal

SABATER ORTI, LUIS

PDI Departament Cirurgia Vocal. Coordinador de 6º curs

SANCHIS FORES, JUAN

PDI Departament Medicina Vocal. Coordinador de 4º curs

SARRIA CHUST, BENJAMIN

PDI Secc. Deptal Farmacologia Vocal. Coordinador de 3er. curs

SAUS MAS, JUAN

PDI Secc. Deptal Bioquímica i Biologia Molecular Vocal

SEGARRA IRLES, GLORIA VTA.

PDI Departament Fisiologia Vocal. Coordinadora de Titulació

ZABALETA MERI, MARIA MERCEDES

PDI Departament Anatomia i Embriologia Humana Vocal

ABAD GARCIA, MARIA FRANCISCA

PDI Àrea Biblioteconomia i Documentació Representant Àrea

ALEGRE DE MIQUEL, VICTOR

PDI Àrea Dermatologia Representant Àrea

BAGAN DEBÓN, LETICIA M.

PDI Departament Estomatologia Representant

DIAZ LLOPIS, MANUEL

PDI Àrea Oftalmologia Representant Àrea

DUALDE BELTRÁN, DELFINA

PDI Àrea Radiologia i Medicina Física Representant Àrea

FRANCES BOZAL, FRANCESC

PDI Àrea Medicina Legal i Forense Representant Àrea

GUIJARRO JORGE, RICARDO

PDI Àrea Cirurgia Representant Àrea

LIVIANOS ALDANA, LORENZO

PDI Àrea Psiquiatria Representant Àrea

MARTIN DE LLANO, JOSE JAVIER

PDI Àrea Histologia Representant Àrea

MARCO ALGARRA, JAIME

PDI Àrea Otorrinolaringologia Representant Àrea

MEDINA BESSO, PASCUAL

PDI Àrea Fisiologia Representant Àrea

MÍNGUEZ REY, Mª FE

PDI Àrea Traumatologia i Ortopèdia Representant Àrea

MONLEÓN SALVADÓ, DANIEL

PDI Àrea Biologia Cel·lular Representant

RAGA BAIXAULI, FRANCISCO

PDI Àrea Obstetricia i Ginecologia Representant Àrea

RAMOS SOLER, DAVID

PDI Àrea Anatomia Patològica Representant Àrea

RUIZ CERDÁ, JOSÉ LUIS

PDI Àrea Urología Representant Àrea

RUIZ GARCIA-TREVIJANO, ELENA

PDI Àrea Bioquímica i Biologia Molecular Representant Àrea

VALVERDE NAVARRO, ALFONSO AMADOR

PDI Àrea Anatomia i Embriologia Humana Representant Àrea