University of Valencia logo Logo Faculty of Medicine and Dentistry Logo del portal

ELECCIONS Instruccions per a vot anticipat (art. 11 Reglament Electoral General UV)
Eleccions a Junta de Centre i Claustre

Convocatòria i Calendari Electoral:

+Eleccions a Junta de Centre per s la renovació de representants dels col·lectius PDI, PIF i PAS (19/10/2020)

Publicació del cens i del nombre de membres que s'ha de elegir per cada col·legi electoral

+ Exposició del Cens (30/10/2020)

+ Modificació i publicació de nou del nombre de membres per errades en la publicació anterior (02/11/2020)

Proclamació provisional de candidats

+ Candidats dels col·legis PDI,PIF i PAS a Junta de Centre (06/11/2020)

+ Candidats elecció parcial del col·legi nº 5 PDI a Claustre (06/11/2020)

Proclamació definitiva de candidats

+ Candidats dels col·legis PDI,PIF i PAS a Junta de Centre (09/11/2020)

+ Candidats elecció parcial del col·legi nº 5 PDI a Claustre (09/11/2020)

Ubicació i composició de les meses

Meses dels col·legis PDI,PIF i PAS a Junta de Centre (10/11/2020)

+ Mesa del col·legi nº 5 PDI a Claustre (10/11/2020)

Proclamació provisional de resultats

Proclamació provisional de resultats a l'elecció de representants dels col·legis electorals PDI, PIF i PAS a la Junta de Centre (20/11/2020)

Proclamació definitiva de resultats

Proclamació definitiva de resultats a l'elecció de representants dels col·legis electorals PDI, PIF i PAS a la Junta de Centre (27/11/2020)

 

COMPOSICIÓ DE LA JUNTA ELECTORAL DE LA FACULTAT DE MEDICINA I ODONTOLOGIA


Membres del PDI amb el grau de Doctor i vinculació permanent:

  • Julia Colomer Revuelta (Presidenta)
  • María Dolores Mauricio Aviñó

Membre del PDI no Doctor o sense vinculació permanent:

  • Lara Milian Medina

PAS: 

  • Mavi Alandí Palanca

Alumnes:

  • Álvaro Mínguez Contreras
  • Miguel Pérez Ramírez