University of Valencia logo Logo del portal

  • Estudiants de la Universitat de València

La Universitat de València i el Consorci de Bombers organitzen la II Trobada Nacional de Trauma

  • November 24th, 2017
Participants en la signatura del conveni

La Universitat de València i el Consorci Provincial de Bombers de València signen un projecte per a la col·laboració i participació en la II Trobada Nacional de Trauma, que se celebrarà en el 2018. La signatura es realitza aquest dijous en el Rectorat de la Universitat, amb l’assistència de la vicerectora de Professorat i Organització Acadèmica, María Vicenta Mestre, i degans de Medicina i Infermeria, Federico Pallardó i Julio Fernández, respectivament. Per part del Consorci de Bombers assisteix el president, Josep Bort.

Els accidents de trànsit són un problema d’alt impacte econòmic, social, de salut i laboral. L'Organització Mundial de la Salut els qualifica de problema de salut pública, i estima que les lesions per accidents de trànsit ocuparan l'any 2020, el tercer lloc entre les deu principals causes de mort a tot el món. És per açò que una de les metes dels Objectius de Desenvolupament Sostenible establida per l'OMS és la de reduir a la meitat el nombre mundial de morts i traumatismes per accident de trànsit d'ací al 2020.

La implantació d'aquest tipus de metes constitueix un avanç significatiu per a la seguretat vial. És un reflex d'un reconeixement cada vegada major de l'enorme preu que es cobren els traumatismes causats pels accidents de trànsit: els accidents de trànsit són una de les causes de mort més importants en el món.

Els accidents de trànsit en l'àmbit laboral suposen més d'un 11% del total. La seua incidència augmenta de forma proporcional a la gravetat de l'accident, fins a arribar a suposar quasi un 30% dels accidents laborals amb resultat de mort, segons dades de l'Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball.

Els accidents de trànsit no es produeixen en les instal·lacions de les empreses, sinó fora d'ella; accidents in-itinere, en dirigir-se o en tornar del treball i accidents en missió, ocorren en els desplaçaments realitzats durant la jornada laboral en el compliment del treball. De fet, ocorren més accidents de trànsit en el trajecte d'anada, quan se circula amb més pressa, que a la volta i, són el dilluns, els dies amb major percentatge d'accidents que la resta dels dies de la setmana.

Tot açò fa que la Seguretat Vial, laboral o no, haja de ser considerada com un element clau sobre el qual actuar per part de les institucions directa o indirectament implicades i se seguisca implementació i desenvolupant polítiques vials, plans de mobilitat i comportaments coherents

Fruit de la col·laboració entre el Servei de Prevenció i Medi Ambient de la Universitat de València i el Consorci Provincial de Bombers de València i, prenent com a referència la I Trobada Nacional de Trauma, celebrada els dia 2 i 3 de maig del 2017 en el Campus dels Tarongers, la Universitat de València aposta novament per la celebració de la II Trobada Nacional de Trauma que se celebrarà a l’abril del 2018 en el mateix campus universitari.

Com en la passada edició, es comptarà amb la participació del Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica, Professorat i Sostenibilitat, la Facultat de Medicina i Odontologia, la Facultat d’Infemeria i Podologia, l'Associació d'estudiants de medicina en urgències i emergència, AESMES, l'Associació professional de rescat en accidents de trànsit, APRAT i el Servei d'emergències Sanitàries de la Generalitat, SES-CV.

 
This website uses proprietary and third-party cookies for technical purposes, traffic analysis and to facilitate insertion of content in social networks on user request. If you continue to browse, we consider that you are accepting its use. For more information please consult ourcookies policy