UVSostenibilitat,UVSostenibilitatUniversitat de València,Universitat de València Logo del portal

GT2 Reducció de plàstics

GT2 REDUCCIÓ DE PLÀSTICS. Establir les estratègies per a aconseguir la reducció de l'ús i generació de residus plàstics.

Es van inscriure 22 persones que s'han reunit en cinc ocasions, i se centren en com reduir el consum de plàstics per part de la comunitat universitària a títol individual i en com la institució pot reduir el consum a través de les compres de material, plecs de condicions de contractació i canvis en els centres, així com iniciatives per a optimitzar el reciclatge.