UVSostenibilitat,UVSostenibilitatUniversitat de València,Universitat de València Logo del portal

GT3 Petjada de Carboni

GT3 PETJADA DE CARBONI Realitzar el registre de la petjada de carboni de la Universitat de València, és a dir, el càlcul, reducció i compensació de les emissions de gasos d'efecte d'hivernacle que genera la Universitat de València amb la seua activitat.

 

L'últim informe del Panell Intergovernamental sobre el Canvi Climàtic (IPCC, per les seues sigles en anglés), publicat en 2021, deixa clar que les activitats dels éssers humans estan provocant un augment de la temperatura mitjana de l'atmosfera, la superfície de la Terra i els oceans. La temperatura mitjana global ha sigut 1,09 °C major entre 2001-2020 que en l'època pre-industrial (1850-1900). Si només considerem les terres emergides (excloent els oceans, que s'han calfat menys), la temperatura mitjana estàs dues dècades del segle XXI ha sigut 1,59 °C major. La major part de la calor addicional atrapada en l'atmosfera per les activitats humanes és conseqüència de l'augment en les concentracions dels anomenats “Gasos d'Efecte d'hivernacle” (GEH). Entre ells, el diòxid de carboni (CO₂) és responsable d'aproximadament un 50% de l'augment.


Les estratègies a nivell mundial per a mitigar el canvi climàtic passen, doncs, per una reducció dramàtica de les emissions de CO₂, l'anomenada “descarbonització” de l'economia. La Universitat de València, i en particular, el Vicerectorat de Sostenibilitat, Cooperació i Vida Saludable, està compromés amb aquesta reducció d'emissions de diòxid de carboni. El Grup de Treball 3 (GT3) té com a objectius principals:
(1) Estimar, amb el màxim detall possible, les emissions de CO₂ (l'anomenada “petjada de carboni”) de les infraestructures i les activitats de la Universitat de València;
(2) Redactar i posar en pràctica un Pla de Reducció de la petjada de carboni;
(3) Estudiar les vies de compensació de la petjada de carboni que no puga deixar de produir-se.


El GT3 es va posar en marxa fa uns anys, i va elaborar en el seu moment una sèrie de recomanacions per a reduir la petjada de carboni. No obstant això, per diverses circumstàncies, la seua activitat s'ha vist interrompuda en els últims dos anys. Així doncs, és moment de “refundar” el GT3, i posar-nos a treballar per a aconseguir els objectius proposats. Tots aquells que vulgueu i pugueu contribuir, des de qualsevol àrea (normativa, tècnica, logística, enginyeria, biologia, salut, etc.) sou benvinguts. Si tens interés, farcida per favor el següent formulari. A la fi de setembre o primers d'octubre em posaré en contacte amb totes les persones que hagen respost per a concertar una primera reunió de treball.

Formulari d'inscripció al Grup de Treball


Gràcies a tots per endavant. 

 

Emilio Barba, Cap d'inicaitves de Petjada de Carboni

Catedràtic de l'Aèrea de Microbiologia i Ecologia, Facultat de Ciencies Biologiques