University of Valencia logo Logo Faculty of Physical Activity and Sport Sciences Logo del portal

Coordinador de centre

Ferran Calabuig Moreno
e-mail:
Ferran.Calabuig@uv.es

Grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport

Marco Romagnoli
e-mail:
Marco.Romagnoli@uv.es