University of Valencia logo Logo Faculty of Physics Logo del portal

Sol·licitud avançament convocatòria
 Procés Instruccions  Lloc  Termini

Sol·licitud avançament convocatòria

Curs 2022-2023

Convocatòria

Calendari d'Exàmens

Seu Electrònica Del 18 de juliol al 29 de juliol de 2022
             
Reconeixement convalidacions
 Procés Instruccions  Lloc  Termini

Reconeixements d'assignatures

Curs 2023-2024

Reconeixements d'assignatures Seu Electrònica Del 20 de juliol al 15 de setembre de 2023

 

Reconeixements de crèdits per participació
 Procés Instruccions  Lloc  Termini

 

Reconeixements de crèdits per participació

 

 

Instruccions presentacio de la sol.licitud

Reglament Reconeixement cr. participació

Activitats participació

Registre electrònic: https://www.uv.es/eregistre Durant el curs acadèmic

 

Sol·licitud d’adaptació al grau
 Procedimiento Instrucciones  Lugar  Plazo

Solicitud de adaptación a grado

Curs 2023-2024

Convocatoria Grado Física i Grado Óptica

Documento informativo adaptación al grado en Física

Secretaria virtual Del 3 al 12 de julio de 2023
                         

 

Exencions Reglament de permanència
 Procés Instruccions  Lloc  Termini

Exencions Reglament de permanència
Curs 2022-2023

Normativa de permanència

 

Convocatòria

Registre electrònic: https://www.uv.es/eregistre Juliol i fins al 9 de setembre de 2022

 

Compensació d'assignatures grau Física
 Procés Instruccions  Lloc  Termini Instància

Compensació d'assignatures grau Física

Curs 2022-2023

                

Instruccions presentació de la sol-licitud

Acords CAT criteris de compensació

 

Registre electrònic: 

https://www.uv.es/eregistre

De l'1 fins al 25 de juliol de 2023 Sol.licitud
Prova aptitud homologació estudis
 Procés Instruccions  Lloc  Termini

Prova aptitud homologació estudis

Curs 2022-2023

 

Convocatòria

Instruccions presentació de la sol-licitud

Registre electrònic:

https://www.uv.es/eregistre

1-30 Maig 2023

 

Abandonaments  Dobles Graus
 Procés Instruccions  Lloc  Termini

Abandonaments Dobles Graus

Curs 2022-2023

Instruccions

Doble Grau en Física i Química

Doble Grau en Física i Matemàtiques

Registre Electrònic

 

1. El termini de presentació del Doble Grau en Física i Química:

De l' 1 al 12 de juliol 2023

2. El termini de presentació del Doble Grau en Física i Matemàtiques:

De l' 1 al 12 de juliol 2023

 

Avaluació curricular per compensació de qualificacions
 Procés  Instruccions  Lloc  Termini

Avaluació curricular per compensació de qualificacions.

Curso 2022-2023

Requisits i procediment Seu electrònica

- Sol·licitud convocatòria avançada, del 15/10/22 al 15/11/22

-Sol·licitud  primer semestre, del 1/02/23 al 1/03/23

-Sol·licitud  segon semestre, del 15/06/23 a 31/07/23