Logo de la Universitat de València Logo Facultat de Química Logo del portal

 • Grau en Química
  imatge de la noticia

  En el Grau en Química coneixeràs la ciència que estudia la composició, la síntesi, les propietats, el comportament i la reactivitat de la matèria. Estudia les propietats dels compostos materials inorgànics, orgànics i biològics i tots els aspectes del canvi i de la reactivitat. Inclou la investigació de les estructures i els mecanismes de les transformacions químiques, de la síntesi de nous compostos i del desenvolupament d’eines per a l’anàlisi. La química té un enorme impacte en tots els camps de l’activitat dels éssers humans. És la clau de la protecció de la salut i del medi ambient, de la millora de les condicions higièniques i sanitàries, del control del mediambient i de la seua qualitat, del...

 • Grau en Química
  Perfil

  Aquests estudis donen una gran varietat de possibilitats d’inserció laboral, com ara la indústria, la docència, la recerca, l’administració pública, les noves tecnologies o els serveis. El Grau de Química ha obtingut l’any 2019 el segell internacional Eurobachelor, que garanteix els criteris de qualitat, rellevància, transparència, reconeixement i mobilitat inclosos en l’espai europeu d’educació superior, és a dir, que assegura als ocupadors els coneixements i les pràctiques adquirides pels graduats al llarg dels estudis.

 • Grau en Química
  Informació pràctica
  • Aquest grau dóna una sòlida formació en les àrees més rellevants de la química amb l’objectiu de formar professionals competents i qualificats per dur a terme la seua activitat laboral, tant en la indústria com en l’ensenyament. A més, és el punt de partida per a accedir als estudis de postgrau, més especialitzats, orientats a la recerca, el desenvolupament i la innovació.
  • L’oferta d’assignatures optatives inclou pràctiques externes en què els estudiants tenen l’oportunitat de conèixer de primera mà el món laboral del sector químic.
  • Les classes pràctiques en el laboratori representen un 38% de la càrrega lectiva de les assignatures obligatòries.
  • Els estudiants poden participar en un programa de doble titulació internacional i fer dos cursos en una universitat estrangera.
 • Grau en Química
  Crèdits: 240
  Cursos: 4
  Ensenyament: Presencial
  Places: 160
  Idioma: Castellà, Valencià
  Preu: 17,34 €/Crèdit
  Web específica titulació:
  www.uv.es/graus/quimica
  Notes de tall
  Majors 25 anys5
  General10,9
  Majors 40 anys5
  Titulats univ.5
  Majors 45 anys5
  Esportistes d'èlit5
  Persones div. func.5
  Facultat de Química
  Campus Burjassot/PaternaC/ Dr. Moliner, 5046100 Burjassot (València)
  963 544 323 Geolocalització
 • Grau en Química
  Ponderacions
  Troncals generals de modalitat
  Arts
  Humanitats i Ciències Socials
  Fonaments de l'Art II: -
  Llatí: -
  Ciències
  Matemàtiques Aplicades a les C. Socials II: -
  Matemàtiques II: 0'2
  Troncals d'opció
  Arts
  Humanitats i Ciències Socials
  Arts Escèniques: -
  Economia de l'Empresa: -
  Cultura Audiovisual II: -
  Geografia: -
  Disseny: -
  Grec II: -
  Ciències
  Història de l'Art: -
  Biologia: 0'2
  Història de la Filosofia: -
  Dibuix Tècnic II: -
   
  Física: 0'2
   
  Geologia: 0'2
   
  Química: 0'2
   
  Idiomes estrangers
  Alemany: -
  Anglés: -
  Francés: -
  Italià: -
 • Doble Grau en Física i Química
  imatge de la noticia

  El doble grau en Física i Química proporciona a l’estudiantat una sòlida formació, tant teòrica com experimental, en aquestes dues disciplines científiques. En el seu intent d’interpretar la naturalesa, la física i la química comparteixen un tronc comú de coneixements i competències, de manera que s’ha dissenyat una organització òptima del currículum que permet obtenir els dos títols en només cinc anys amb una càrrega docent anual raonable: entre 62 i 71 crèdits per curs.

 • Doble Grau en Física i Química
  Perfil

  Els estudiants que hagen cursat aquests dos graus estaran en una posició idònia per a enfrontar-se al món de l’ensenyament, la investigació i el sector industrial. En l’àmbit docent, els continguts de física i química comparteixen assignatures fins a segon de batxillerat i una mateixa especialitat docent en educació secundària. Pel que fa a la investigació, molts dels reptes actuals requereixen perspectives interdisciplinàries. En camps com ara la ciència dels materials, la termodinàmica, la mecànica de fluids, els fenòmens de transport, la física atòmica i molecular o la química física, ambdues matèries caminen juntes. A més a més, les competències adquirides en aquests dos graus amplien les expectatives laborals, ja que cobreixen molts aspectes de l’entorn professional: producció i comercialització del sector químic i farmacèutic, tecnologia d’aliments, nous materials, medi ambient, òptica, consultories, etc.

 • Doble Grau en Física i Química
  Informació pràctica
  • Les assignatures es cursaran majoritàriament integrades en un dels grups del grau en Física i del grau en Química, en aules d’ambdues facultats. El contingut d’algunes assignatures s’ha adaptat per evitar repeticions i facilitar la formació de l’estudiantat amb un itinerari òptim.
  • Les matèries teòriques inclouen classes pràctiques de resolució de problemes en grups reduïts d’estudiants que en faciliten l’estudi i la comprensió i contribueixen a l’avaluació global.
  • Als laboratoris experimentals els estudiants es familiaritzen amb les tècniques de mesura i d’anàlisi de dades i amb la instrumentació. S’hi treballa en grups reduïts amb una atenció personalitzada del professorat i un paper actiu i pràctic de l’estudiant.
  • Les titulacions de Física i Química tenen una llarga tradició a la Universitat de València. Ambdues destaquen en les primeres posicions de les classificacions més prestigioses, concretament, la Nature INDEX de 2019 situa les dues disciplines en segona posició a Espanya. Totes dues titulacions tenen un professorat de gran nivell que participa en projectes d’innovació educativa des que es van implantar els graus en 2010.
  • En l'accés a les dobles titulacions es tindran en compte les mateixes assignatures que ponderen per a cadascun dels graus individualment.
 • Doble Grau en Física i Química
  Crèdits: 332
  Cursos: 5
  Ensenyament: Presencial
  Places: 20
  Preu: 17,34 €/Crèdit
  Notes de tall
  Majors 25 anys5
  General12,898
  Majors 40 anys5
  Titulats univ.6,4
  Majors 45 anys5
  Esportistes d'èlit5
  Persones div. func.5
  Facultat de Física
  Campus Burjassot/PaternaC/ Dr. Moliner, 5046100 Burjassot (València)
  963 543 307 Geolocalització
  Facultat de Química
  Campus Burjassot/PaternaC/ Dr. Moliner, 5046100 Burjassot (València)
  963 544 323 Geolocalització
 • Doble Grau en Física i Química
  Ponderacions
  Troncals generals de modalitat
  Arts
  Humanitats i Ciències Socials
  Fonaments de l'Art II: -
  Llatí: -
  Ciències
  Matemàtiques Aplicades a les C. Socials II: -
  Matemàtiques II: -
  Troncals d'opció
  Arts
  Humanitats i Ciències Socials
  Arts Escèniques: -
  Economia de l'Empresa: -
  Cultura Audiovisual II: -
  Geografia: -
  Disseny: -
  Grec II: -
  Ciències
  Història de l'Art: -
  Biologia: -
  Història de la Filosofia: -
  Dibuix Tècnic II: -
   
  Física: -
   
  Geologia: -
   
  Química: -
   
  Idiomes estrangers
  Alemany: -
  Anglés: -
  Francés: -
  Italià: -
 • Doble Grau en Química i Enginyeria Química

  El Doble Grau en Química i Enginyeria Química proporciona una sòlida formació teòrica i pràctica en les dues disciplines que reuneix: la química, com a ciència que estudia la composició, la síntesi, les propietats, el comportament i la reactivitat de la matèria; i l'enginyeria química, que aplica els coneixements i desenvolupaments a la transformació de matèries primeres en productes útils fabricats a escala industrial. Així, cobreix les necessitats de la indústria química i dona solucions a problemes relacionats amb la salut, l'alimentació, l'energia i el medi ambient entre d'altres, contribuint al constant avanç de la societat.

 • Doble Grau en Química i Enginyeria Química
  Perfil

  Aquest perfil doble i complementari és idoni per a la investigació, el desenvolupament de projectes, el disseny de productes i processos, la producció i la direcció de les activitats productives, així com per a l’ensenyament en batxillerat, cicles formatius i estudis universitaris.

  La doble titulació habilita per a l’exercici de la professió regulada d’enginyer/a tècnic/a industrial i compta amb el suport de la Associació Química i Mediambiental del Sector Químic de la Comunitat Valenciana (QUIMACOVA). A més a més, tant el grau com l’enginyeria han estat reconeguts per estàndards de qualitat internacional amb la concessió dels segells EuroBachelor® i Eur-Ace®.

 • Doble Grau en Química i Enginyeria Química
  Informació pràctica
  • Fullet informatiu del Doble Grau en Química i Enginyeria Química
  • Aquest doble grau habilita per a l'exercici professional d’enginyer/a tècnic/a industrial.
  • La planificació d’aquests estudis permet obtenir els graus en Química i en Enginyeria Química en cinc cursos i amb una dedicació anual raonable (entre 63 i 69 crèdits/curs).
  • Les matèries teòriques inclouen pràctiques de resolució de problemes en grups reduïts que en faciliten l’estudi i la comprensió i contribueixen a una avaluació global.
  • Als laboratoris experimentals l’estudiantat adquireix competència en l’aplicació de les tècniques de mesura, el maneig d’instrumentació i equipament industrial i l’anàlisi de dades.
  • Es treballa en grups reduïts amb una atenció personalitzada i un paper actiu i pràctic de l’estudiant.
  • Aquesta titulació inclou 12 crèdits de Pràctiques Externes obligatòries que faciliten un primer contacte amb l’entorn laboral.
  • El treball de fi de grau permet integrar i aplicar les competències adquirides i incrementar habilitats transversals com ara la interacció amb professionals o la redacció de documentació científica i tècnica.
 • Doble Grau en Química i Enginyeria Química
  Crèdits: 330
  Cursos: 5
  Ensenyament: Presencial
  Places: 20
  Preu: 17,34 €/Crèdit
  Notes de tall
  Majors 25 anys5
  General12,262
  Majors 40 anys5
  Titulats univ.7,82
  Majors 45 anys5
  Esportistes d'èlit11,758
  Persones div. func.5
  Facultat de Química
  Campus Burjassot/PaternaC/ Dr. Moliner, 5046100 Burjassot (València)
  963 544 323 Geolocalització
  Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
  Campus Burjassot/PaternaAv. de la Universitat s/n46100 Burjassot (València)
  963 543 505 Geolocalització
 • Doble Grau en Química i Enginyeria Química
  Ponderacions
  Troncals generals de modalitat
  Arts
  Humanitats i Ciències Socials
  Fonaments de l'Art II: -
  Llatí: -
  Ciències
  Matemàtiques Aplicades a les C. Socials II: -
  Matemàtiques II: 0,2
  Troncals d'opció
  Arts
  Humanitats i Ciències Socials
  Arts Escèniques: -
  Economia de l'Empresa: 0,1
  Cultura Audiovisual II: -
  Geografia: -
  Disseny: 0,1
  Grec II: -
  Ciències
  Història de l'Art: -
  Biologia: 0,2
  Història de la Filosofia: -
  Dibuix Tècnic II: 0,2
   
  Física: 0,2
   
  Geologia: 0,2
   
  Química: 0,2
   
  Idiomes estrangers
  Alemany: -
  Anglés: -
  Francés: -
  Italià: -