Logo de la Universitat de València Logo Facultat de Química Logo del portal

COMISSIÓ D'IGUALTAT

La comissió fou creada en la Junta de Facultat de 7 de maig de 2012, seguint indicacions del vicerectorat d'Igualtat. Actualitzada en Junta de Facultat el 21 de desembre de 2021

Membre

NOM REPRESENTANT
Mauri Aucejo, Adela Degana i Presidenta
Garrigues Mateo, Salvador Director del Dep. Química Analítica
Gómez Clari, Clara M. Directora del Dep. Química Física
Guillem Villar, Carmen Directora del Dep. Química Inorgànica
González Béjar, María Per delegació Dr. Dep. Química Orgànica
Sanchis Sebastián, Óscar Personal d'Administració i Serveis (PAS)
Soriano Simó, Laura Estudianta
Granero Parejo, Laura Estudianta suplent

 

Enllaç a la Unitat d'Igualtat de la UV