Logo de la Universitat de València Logo Facultat de Química Logo del portal

COMISSIÓ D'IGUALTAT

La comissió fou creada en la Junta de Facultat de 7 de maig de 2012, seguint indicacions del vicerectorat d'Igualtat.

Membres (actualitzada la composició, aprovada en la Junta de Facultat de 4/març/2015; *desembre 2017; 18/abril/2018; 19/desembre/2018; 19/desembre/2019; act. 20/11/2020):

Porcar i Boix, Iolanda Presidenta, per delegació de la degana
Garrigues Mateo, Salvador Director del Dep. Química Analítica
Gómez Clari, Clara M. Directora del Dep. Química Física
Guillem Villar, Carmen Directora del Dep. Química Inorgànica
Blay Llinares, Gonzalo Director del Dep. Química Orgànica
Victoria Visier, Carmen Personal d'Administració i Serveis (PAS)
Lledó Pardo, Cristina Estudianta
García Lagomasino, Lorena Estudianta suplent

 

Enllaç a la Unitat d'Igualtat de la UV