Universitat de ValènciaFacultat de Química Logo del portal

Pràctiques en empresa

Pràctiques en Empresa és una matèria optativa de 6 crèdits que està programada per a cursar-se en el 8º semestre (4º curs) del Grau en Química. El seu objectiu és possibilitar a l'estudiant l'aplicació  dels coneixements adquirits al llarg del grau mitjançant la realització d'un treball tècnic o d'investigació bàsica o aplicada relacionat amb algun dels múltiples camps que li són propis al químic. Per altra banda, aquestes pràctiques contribueixen al coneixement d’un entorn laboral real, facilitant la seua integració futura.

Per això, ha de realitzar-se en la fase final del Pla d'Estudis i ha d'estar orientat a l'avaluació de les competències associades al títol (recollides en el document Verifica).

L’assignatura de Pràctiques en Empresa es pot cursar en modalitat de “rànquing”, en la que els estudiants trien per ordre d’expedient entre les ofertes proposades per la Facultat o en modalitat de “autopràcticum”, en la que els estudiants proposen una pràctica concreta en una entitat col·laboradora mitjançant la signatura d’un comunicat de selecció d’estudiant. 

Reglament de pràctiques externes de la Universitat de València

Pràctiques extracurriculars

També existeix la possibilitat de realitzar voluntàriament pràctiques no vinculades a una assignatura concreta. Aquestes pràctiques no figuren a l’expedient acadèmic, encara que si es compleixen els requisits de la normativa, poden figurar al Suplement Europeu al Títol.

La Fundació Universitat-Empresa (ADEIT) publica regularment les ofertes de pràctiques extracurriculars proposades per entitats col·laboradores a les quals es pot optar, o també es poden fer en modalitat de “autoprácticum”. En ambdós casos, l’empresa ha de remetre a ADEIT un comunicat de selecció d’estudiant que, una vegada aprovat per la Comissió de Pràctiques Externes, donarà lloc a la redacció d’un contracte de pràctiques. Aquest contracte haurà de ser lliurat en la Secretaria de la Facultat almenys set dies naturals abans de l'inici de les mateixes.

Inclusió en la Seguretat Social de les pràctiques en empresa

Curs 2023-2024

Presentació pràctiques externes

Calendari

Curs 2024-25

Presentació pràctiques en empresa

Calendari de les pràctiques

Proposta d'autopcum

Contactes

Coordinació de Pràctiques Externes de la Facultat:

Alicia Monleón Ventura

E-mail: Alicia.Monleon@uv.es

 

Fundació Universitat Empresa ADEIT

En la Universitat de València, l'entitat que gestiona les pràctiques formatives és la Fundació Universitat-Empresa ADEIT.

Adreça:

Plaça Mare de Déu de la Pau, 3

46001 València

https://www.adeituv.es/practicas

E-mail: uvpracticas@uv.es