Logo de la Universitat de València Logo Facultat de Química Logo del portal

Les Pràctiques en Empresa és una matèria optativa de 6 crèdits que està programada per a cursar-se en el 8º semestre (4º curs) del Grau en Química. El seu objectiu és possibilitar a l'estudiant l'aplicació dels coneixements adquirits al llarg del grau mitjançant la realització d'un treball tècnic o d'investigació bàsica o aplicada que tingui relació amb algun dels múltiples camps que li són propis al químic.

Per això, ha de realitzar-se en la fase final del Pla d'Estudis i ha d'estar orientat a l'avaluació de les competències associades al títol (recollides en el document Verifica). 

Reglament de pràctiques externes de la Universitat de València

Pràctiques extracurriculars


El contracte de pràctiques extracurriculars, haurà de ser lliurat en la Secretaria de la Facultat almenys 7 dies naturals abans de l'inici de les mateixes, en cas contrari haurà de dirigir-se a ADEIT perquè sigui modificat el període de pràctiques. Cap estudiant podrà iniciar les pràctiques sense haver lliurat el contracte degudament signat, en aquest període de lliurament establert. L'ordre establert per la Facultat de Química per a la recollida de signatures del contracte serà el següent:

1r Estudiant

2n empresa

3r Facultat de Química

Curs 2021-2022

Presentació pràctiques externes

 

Fundació Universitat Empresa ADEIT

En la Universitat de València, l'entitat que gestiona les pràctiques formatives és la Fundació Universitat-Empresa ADEIT.

Adreça:

Plaça Mare de Déu de la Pau, 3
46001 València
E-mail: practicas.adeit@uv.es

Gestora encarregada de la titulació de Grau en Química
 
María Ridocci Quiles
E-mail: Maria.Ridocci@fundacions.uv.es