Logo de la Universitat de València Logo Facultat de Química Logo del portal

Política de qualitat i objectius

Després de l'aprovació al maig de 2015, de la versió revisada dels “Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area” i seguint com a base la nova versió del Model AUDIT desenvolupat per ANECA, la Universitat de València ha dissenyat la seua nova versió del Sistema d'Assegurament de la Qualitat, en la qual s'han inclòs els canvis i els suggeriments de millora que s'han anat recollint durant els 10 anys d'implantació del SGIC en els Centres de la nostra universitat.

 

En definitiva, s'està desenvolupant una iniciativa dirigida tant als Centres Universitaris, com a àmbit organitzatiu de referència interna, com als estudiants i a la societat en general, dissenyant-se i implantant-se el Sistema d'Assegurament Intern de la Qualitat (SAIC) que integra totes les activitats que s'havien desenvolupat en relació amb l'Assegurament de qualitat dels ensenyaments.

 

En aquest marc i sent conscients que s'ha de consolidar una cultura de la qualitat, el centre va aprovar el 21 d'octubre de 2014 el document on apareix reflectida la Política i Objectius de qualitat coneguts i accessibles públicament i el 28 d’octubre de 2021 el nou Manual del Sistema d’Assegurament Intern de la Qualitat.

Manual de Qualitat

Document de la Política de Qualitat i Objectius de la Facultat de Química 2024

COMITÉ DE QUALITAT DEL CENTRE