Crèdits del títol: 60

Crèdits obligatoris: 35

Treball fi de màster: 18

Pràctiques externes 7

Codi titulació: 2109

Cursos: 1

Tipus d'ensenyament: Presencial

Branca de coneixement: Ciències

Web específica del màster: www.uv.es/masterteq

Places ofertes de nou ingrés: 24

Nombre mínim de crèdits de matrícula per estudiant: 36

Preu del crèdit [curs 2020-2021]: 39,27 €

Centre de gestió: Facultat de Química

Llengües utilitzades al llarg del procés formatiu: Castellà i valencià

Universitats participants: Universitat de València

Comissió de Coordinació Acadèmica Ernesto Francisco Simó Alfonso (Director)
Francisco Estevan Estevan
Yolanda Martín Biosca
Carmen Molíns Legua
José Vicente Ros Llis
María Lara García (PAS)

Interès acadèmic, científic o professional: Aquest màster ofereix una formació avançada i integral en el coneixement i la utilització de les tècniques experimentals en química, necessàries per a l’anàlisi i la caracterització de substàncies. El seu programa formatiu permet completar els estudis als titulats en aquesta àrea de coneixement; en la seua orientació professional, aporta continguts específics i experimentals que permeten una aplicació immediata al món empresarial. Alhora, proporciona una sòlida iniciació a la investigació, tant per a la seua posterior aplicació en l’àmbit universitari com en empreses privades o organismes oficials en què es desenvolupen tasques relacionades amb aquesta activitat.

Programa de doctorat vinculat amb aquest màster: Doctorat en Tècniques Experimentals en Química; Doctorat en Química

Informació preinscripció postgrau@uv.es

Informació acadèmica: Ernesto.Simo@uv.es