Crèdits del títol: 60

Crèdits obligatoris: 45

Treball fi de màster: 15

Codi titulació: 2208

Cursos: 1

Tipus d'ensenyament: Presencial

Branca de coneixement: Ciències

Web específica del màster: http://icmol.es/master/nano/

Places ofertes de nou ingrés: 25

Nombre mínim de crèdits de matrícula per estudiant: 36

Preu del crèdit
[curs 2023-2024]:
35,34 €

Centre de gestió: Facultat de Química

Llengües utilitzades al llarg del procés formatiu: Anglès

Universitats participants: Universitat de València, Universitat Autónoma de Madrid, Universitat d' Alacant, Universitat de Valladolid, Universitat de Castella-la Manxa, Universitat de La Laguna i Universitat Miguel Hernández de Elx

Comissió de Coordinació Acadèmica Eugenio Coronado Miralles (Director)
Tomás Torres Cebada
Carlos Untiedt Lecuona
María Luz Rodríguez Méndez
Fernando Langa de la Puente
Javier González Platas
Ángela Sastre Santos
Paco Escrig Escrig (PAS)

Interès acadèmic, científic o professional: Es tracta d’un màster destinat a formar estudiants en el camp de la nanociència i la nanotecnologia amb la finalitat que puguen iniciar una activitat investigadora conduent a una tesi doctoral. Àmbits de coneixement en què s’inscriu: fonamentalment, en les àrees de química, física, enginyeries, ciència de materials, bioquímica, farmàcia i medicina. La temàtica del màster es troba en la intersecció entre la nanociència/ nanotecnologia i els sistemes moleculars. Incideix, doncs, en àrees científiques d’interès actual com ara electrònica molecular, magnetisme molecular, química supramolecular, física de superfícies, o ciència dels materials moleculars.

Programa de doctorat vinculat amb aquest màster: Nanociència i Nanotecnologia

Informació preinscripció Servei d'Estudiants

Informació acadèmica: Eugenio.coronado@uv.es