Logo de la Universitat de València Logo Facultat de Química Logo del portal

Equip de direcció

EQUIP DE DIRECCIÓ

NOM

CONTACTE

Rafael Ibáñez Puchades

9635 43604

Degà

rafael.ibañez@uv.es

   

Mª José Ruiz Ángel

9635 44152 - 43627

Secretària

maria.j.ruiz@uv.es

   

Rafael Ballesteros Garrido

9635 44151

Vicedegà de Relacions Internacionals i TICs

Rafael.Ballesteros-Garrido@uv.es

   

Iolanda Porcar i Boix

9635 44479 - 44711

Vicedegana d’Estudis

Yolanda.Porcar@uv.es

   

Begoña Milián Medina

9635 44479 - 44462

Vicedegana d’Incorporació al Grau i Ocupabilitat

b.milian.medina@uv.es

 

COORDINACIÓ

NOM

CONTACTE

Teresa Albelda Gimeno

96354 44247 

C. de Mobilitat de Titulació

teresa.Albelda@uv.es

 

 

Rosendo Pou Amérigo

9635 44426

C. de Doble Titulació-Grau Física-Química

rosendo.Pou@uv.es

 

 

Marc Montesinos Magraner

9635  43039

C. de Titulació-Grau Química

marc.montesinos@uv.es

   

Juan Modesto Clemente Juan

9635 – 44418

C. de 1r.. Curs G. Química

Juan.m.clemente@uv.es

   

Jorge Verdú Andrés

9635 - 44034

C. de 2n. Curs G. Química

jorge.verdu@uv.es

   

Miriam Beneito Cambra

9635 44225

C. de 3r. Curs G. Química

miriam.beneito@uv.es

   

Amparo Sanz Marco

9635 44337

C. de 4t. Curs G. Química

amparo.sanz-marco@uv.es

   

Alicia Monleón Ventura

9635 44329

C. de Pràctiques Externes

alicia.monleon@uv.es

   

     Alicia Monleón Ventura

        9635 44329

C. de Pràctiques Externes

      alicia.monleon@uv.es

 

març/2024