Logo de la Universitat de València Logo Rectorat de la Universitat de València Logo del portal

Cognoms Nom Període de mandat Veure fitxa
Boix Jeroni 1499-1502 Veure fitxa
Dassió Jeroni 1502-1503 Veure fitxa
Andrés Damià 1503 - 1503 Veure fitxa
Delort Ramon 1503 - 1505 Veure fitxa
Roca Jaume 1505 - 1506 Veure fitxa
Crespí Lluís 1506 - 1507 Veure fitxa
Ros Francesc 1509 - 1510 Veure fitxa
Conill Jaume 1510 - 1511 Veure fitxa
Vilanova Joan 1511 - 1512 Veure fitxa
Fuster Jeroni 1512 - 1513 Veure fitxa
Alcalà Bernat 1514 - 1521 Veure fitxa
Strany Joan Andreu 1521 - 1523 Veure fitxa
Martí Pere 1523 - 1524 Veure fitxa
Real Tomàs 1524 - 1525 Veure fitxa
de Salaya Joan 1525 - 1558 Veure fitxa
Çabater Lluís 1558 - 1559 Veure fitxa
Castro Francesc Joan 1559 - 1559 Veure fitxa
Luviela Miquel Joan 1559 - 1562 Veure fitxa
Mijavila Joan Joaquim 1562 - 1565 Veure fitxa
Messeguer Jaume 1565 - 1568 Veure fitxa
Monzó Pere Joan 1568 - 1571 Veure fitxa
Navarro Joan Blai 1571 - 1574 Veure fitxa
Molina Joaquim 1574 - 1577 Veure fitxa
Pasqual Bertomeu Josep 1586 - 1588 Veure fitxa
Vich Miquel 1588 - 1590 Veure fitxa
de Moncada Jeroni 1590 - 1592 Veure fitxa
Barber Francesc 1593 - 1596 Veure fitxa