Logo de la Universitat de València Logo Rectorat de la Universitat de València Logo del portal

Cognoms Nom Període de mandat Veure fitxa
Fababuix Joan Lluís 1599 - 1602 Veure fitxa
Frígola Cristòfol 1602 - 1605 Veure fitxa
Bellmont Martí 1605 - 1608 Veure fitxa
Guardiola Miquel Jeroni 1614 - 1617 Veure fitxa
Pellicer Joan Baptista 1617 - 1620 Veure fitxa
Vives Francesc 1623 - 1626 Veure fitxa
Ferran Villarrasa 1626 - 1629 Veure fitxa
Morlà Jeroni Agustí 1632 - 1635 Veure fitxa
Ruiz de Liori Francesc 1635 - 1637 Veure fitxa
Pardo de la Casta Arquileu Figuerola 1637 - 1640 Veure fitxa
Bellvís Cristòfol 1642 - 1644 Veure fitxa
Ferrer Francesc 1644 - 1648 Veure fitxa
Vallterra Jeroni 1648 - 1650 Veure fitxa
de Arellano Gaspar Guerau 1650 - 1654 Veure fitxa
Giner Carles 1654 - 1655 Veure fitxa
Font Jeroni 1655 - 1658 Veure fitxa
Corts Vicent 1658 - 1661 Veure fitxa
Coloma Carles 1661 - 1663 Veure fitxa
Lloris de la Torreta Francesc 1663 - 1666 Veure fitxa
Frígola Jeroni 1666 - 1669 Veure fitxa
Gombau Marc Antoni 1669 - 1671 Veure fitxa
Cardona Josep 1671 - 1674 Veure fitxa
Domingo y Remoy Gaspar 1674 - 1677 Veure fitxa
d'Aragó Antoni Milà 1677 - 1680 Veure fitxa
Cardona Pasqual 1680 - 1682 Veure fitxa
Chabert Francesc 1682 - 1685 Veure fitxa
Rato Tomàs 1685 - 1688 Veure fitxa
Carròs y Pardo Vicent 1688 - 1691 Veure fitxa
Monsoriu Francesc 1694 - 1698 Veure fitxa