University of Valencia logo Logo Scientific Culture and Innovation Unit - Chair for Scientific Dissemination Logo del portal

DARWIN I L'ARBRE DE LA VIDA

JULI PERETÓ I MAGRANER

 

Fa segle i mig, Charles R. Darwin va difondre una de les idees més fèrtils i poderoses de la biologia: tots els éssers vius tenen un mateix avantpassat, tots tenen un mateix origen, tots som parents. A diferència del xoc intel·lectual que li va suposar renunciar  al pensament de la teologia natural i admetre l’evolució per selecció natural, la seua proposta darwinista de la comunitat d’origen estava en sintonia amb la seua ideologia abolicionista. Així, doncs, les relacions entre tots els organismes actuals i els que han existit  en  el  passat   es   pot   representar   amb   un   diagrama   arborescent.   L’arbre de la vida, amb les branques extingides enfonsades en la terra, en el registre fòssil, i el seu fullam espès d’espècies vivents actuals, és una imatge darwinista molt potent. Aviat va ser adoptada pels naturalistes per a substituir la idea, antiga i incorrecta, de la gran cadena del ser: una escala que ascendia dels cucs insignificants als excelsos humans, a tocar dels déus. Amb l’arbre de la vida darwinista ja no n’hi hagueren mai més organismes superiors i inferiors, o més o menys evolucionats. Les tècniques bioquímiques i el mètodes computacionals actuals ens han permès de reconstruir l’arbre filogenètic universal, fent realitat el somni de Darwin, alhora que hem trobat relacions familiars insospitades, com les que resulten de la simbiosi. Això amplia el  seu  valor  molt  més  enllà  del   que   Darwin   mai   no   pogué   ni   imaginar.   Però a més de l’interès científic evident que té l’arbre de la vida i el descobriment de  les relacions filogenètiques en la biosfera actual, aquestes recerques són útils i tenen també aplicacions pràctiques. En darrer terme, d’una manera com més va més precisa, ens permeten plantejar la pregunta: qui som?

 

JULI PERETÓ I MAGRANER

Institut Cavanilles de Biodiversitat i Biologia Evolutiva
Departament de Bioquímica i Biologia Molecular, Facultat de Ciències Biològiques, Universitat de València
Institut d'Estudis Catalans

Professor de Bioquímica i Biologia Molecular de la Universitat de València, ha fet recerca al CSIC i a les universitats de València, Essen, Pensilvània i París XI. Membre de l’Institut Cavanilles de Biodiversitat i Biologia Evolutiva (UV) i de la Secció de Ciències Biològiques de l’IEC. S’interessa per l’origen de la vida, l’evolució del metabolisme i la història de les idees sobre l’origen de la vida. A més d’articles de recerca és autor de textos divulgatius publicats en premsa i al bloc El buit del temps (Vilaweb). Dirigí la col·lecció dedivulgació científica Sense Fronteres (1995-2006) de Bromera i PUV i col·labora amb la Càtedra de Divulgació de la Ciència de la UV. És coautor de Fonaments de bioquímica i curador de l’edició catalana del manual Bioquímica de Lubert Stryer. Ha estat secretari de la International Society for the Study of the Origin of Life (ISSOL-The International Astrobiology Society). Actualment té cura d’una edició il·lustrada de L’origen de les espècies

 

Sol·licitut de conferència al centre

Solicite per al meu centre aquesta conferència

Conferència de preferència:    

Nom del centre:

Municipi:

Província:

Persona de contacte:

Telèfon de contacte:

Periode preferent d'impartició de la conferència;

Correu electrònic: 

Autoritze a rebre informació de la Càtedra de Divulgació de la Ciència   NO


                


Dret a la informació en la recollida de les dades

Les dades personals subministrades s'incorporaran al Fitxer de la Càtedra de Divulgació de la Ciència sota la responsabilitat de la Secretaria General de la Universitat de València. Els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament podran exercir-se davant la Càtedra de Divulgació de la Ciència (C/ Serpis, nº 29. 46022 València). La informació obtinguda serà processada per a la difusió de les activitats que realitza la Càtedra, la divulgació social de la investigació de la Universitat de València i dels avanços de la ciència i la tecnologia i del pensament científic (art. 5 L.O. 15/1999).