Logo de la Universitat de València Logo Servei Central de Suport a la Investigació Experimental (SCSIE) Logo del portal

GAMMA PRODUCTS G542-8 M-QUAD
Comptador proporcional de flux de gas de baix fons
Marca: GAMMA PRODUCTS G542-8 M-QUAD
Tipus: Equip

Un comptador proporcional és un detector de partícules ionitzants. El seu funcionament es basa en la ionització produïda en les partícules per un camp elèctric intens que travessa el volum de detecció gasós. Tots dos tipus de radiacions poden mesurar-se de manera simultània tenint en compte que una partícula alfa produeix, en travessar un mitjà material, una major ionització específica que una partícula beta de la mateixa energia.

Descripció

Aquest detector de flux de gas permet mesurar mostres de molt baixa activitat alfa i/o beta pel que s'utilitza per a determinar l'índex d'emissions alfa i beta totals.

  1. Medi ambient
  2. Vigilància radiològica
Aplicacions pràctiques
  • Anàlisi d'activitat alfa total i activitat beta total en mostres d'aerosols.
  • Determinació de paràmetres radioactius en aigües de consum i aigües continentals.
  • Avaluació de la contaminació radioactiva en aigües residuals.
Certificacions de qualitat

Acreditació 17025:2017 ENAC 959/LE1381 per a mesures d'activitat alfa total, beta total i beta reste en aigües de consum i continentals.

Condicions d'ús

Equip per a determinació de mostres. Per a ser utilitzat per personal del LARAM contactar amb el laboratori.

Estructura/es UV que ho gestiona
Laboratori de Radiactivitat Ambiental (LARAM)
Contactes
  • Roldan Garcia, Clodoaldo
  • PDI-Titular d'Universitat
Veure fitxa