Logo de la Universitat de València Logo Servei Central de Suport a la Investigació Experimental (SCSIE) Logo del portal

Actualment. el Laboratori de Radiactivitat Ambiental de la Universitat de València consta de les següents dependències, situades en l'Edifici d'Investigació Jeroni Muñoz:


• Laboratoris Físicoquímico i Radioquímico: En ells es realitza la preparació física de les mostres, la separació de diferents radioisótopos i la preparació de mostres patró. El laboratori físicoquímico està equipat amb estufes de desecación i forn de mufla.
• Laboratori de Recompte de Baix Fons: On estan situats els següents equips de mesura de radiactivitat: comptadors proporcionals, detectors de centellege líquid i detectors de centellege sòlid ZnS.
• Laboratori de Espectrometría Gamma: On estan situats els equips de espectrometría gamma.
• Laboratori de Espectrometría Alfa i de Rn-222: On estan situats els equips de espectrometría alfa amb detectors de Si i els detectors de centelleo sòlid de INa.
• Despatxos de personal.
• Magatzem de mostres:
Equipat amb neveres i congeladors per a la conservació de les mostres.