Logo de la Universitat de València Logo Servei Central de Suport a la Investigació Experimental (SCSIE) Logo del portal

Actualment. el Laboratori de Radioactivitat Ambiental de la Universitat de València consta de les següents dependències, situades en l'Edifici d'Investigació Jeroni Muñoz:


• Laboratoris Físicoquímic i Radioquímic: En ells es realitza la preparació física de les mostres, la separació de diferents radioisòtopos i la preparació de mostres patró. El laboratori físicoquímico està equipat amb estufes de desecación i forn de mufla.
• Laboratori de Recompte de Baix Fons: On estan situats els següents equips de mesura de radioactivitat: comptadors proporcionals, detectors de centellege líquid i detectors de centellege sòlid ZnS.
• Laboratori d'Espectrometria Gamma: On estan situats els equips d'espectrometria gamma.
• Laboratori d'Espectrometria Alfa i de Rn-222: On estan situats els equips d'espectrometria alfa amb detectors de Si i els detectors de centellege sòlid de INa.
• Despatxos de personal.
• Magatzem de mostres:
Equipat amb neveres i congeladors per a la conservació de les mostres.