Logo de la Universitat de València Logo Servei Central de Suport a la Investigació Experimental (SCSIE) Logo del portal

Què fem?

L'activitat principal del LARAM consisteix en la determinació del contingut radioactiu de diferents tipus de mostres o ambients.

Serveis oferits

Els principals assajos realitzats pel laboratori amb acreditació ENAC (959/LE1381) són els següents:

 • Anàlisi d'activitat alfa total, activitat beta total, activitat beta resta i H-3 en aigües de consum i aigües continentals.
 • Anàlisi de concentració de Rn-222 en mostres d'aigua de consum.
 • Determinació de paràmetres radioactius (activitat alfa total, activitat beta total, activitat beta resta, H-3 i Rn-222) i Dosi Indicativa Total (segons aquests paràmetres) segons RD 3/2023 en aigües de consum.
 • Anàlisi isotòpic gamma en diferents tipus de mostres d’aigües (aigües de consum, continentals, residuals y marines).
 • Presa de mostres d'aigua de consum per a dur a terme les anàlisis acreditades.
 • Anàlisi isotòpic gamma en diferents tipus de mostres de captació atmosfèrica (filtres de partícules de pols i suports de mostreig de carbó actiu).

Altres assajos realitzats pel laboratori (que no es troben acreditats per la marca ENAC) són els següents:

 • Anàlisi de concentració de Rn-222 en interiors (aire) i en diferents tipus de mostres (sòls, altres tipus d'aigües, …).
 • Anàlisi d'activitat alfa total, activitat beta total i de concentració de Sr-90 en mostres captació atmosfèrica (filtres de partícules de pols).
 • Anàlisi isotòpic gamma en diferents tipus de mostres (sòls i sediments, vegetació, aliments, ceràmiques, ...).
 • Anàlisi de concentració de Sr-89/Sr-90 en diferents tipus de mostres (aigües, sòls i sediments, vegetació, aliments, ...).
 • Anàlisi de concentració d'I-131 en diferents tipus de mostres (aigües, llets, vegetació, ...).
 • Anàlisi espectromètric alfa per a determinació d'U-234 i U-238 en mostres d'aigua.
 • Anàlisi espectromètric alfa per a determinació de Po-210 en mostres d’aigua..

El LARAM està inclòs en el Catàleg de Laboratoris de Salut Pública de la Direcció General de Salut Pública de la Consellería de Sanitat de la Generalitat Valenciana, per a l'anàlisi d'aigües i l'anàlisi d'aliments.