Logo de la Universitat de València Logo Servei Central de Suport a la Investigació Experimental Logo del portal

Què fem?

L'activitat principal del LARAM consisteix en la determinació del contingut radioactiu de diferents tipus de mostres o ambients.

Serveis oferits

Els principals assajos realitzats pel laboratori són els següents:

 • Anàlisi d'activitat alfa total, activitat beta total, activitat beta resta i H-3 en aigües de consum i aigües continentals amb acreditació ENAC (959/LE1381).
 • Determinació de paràmetres radioactius (activitat alfa total, activitat beta total, activitat beta resta i H-3) i Dosi Indicativa Total (segons aquests paràmetres) segons RD 140/2003 (modificat pel RD 314/2016) en aigües de consum i aigües continentals amb acreditació ENAC (959/LE1381).
 • Anàlisi de concentració de Rn-222 en mostres d'aigua de consum.
 • Toma de mostres d'aigua de consum per a anàlisis acreditades.
 • Anàlisi de concentració de Rn-222 en l'ambient*.
 • Anàlisi isotópico gamma en diferents tipus de mostres (aigües, sòls i sediments, aliments, ceràmiques, ...)*.
 • Anàlisi de concentració de Sr-90 en diferents tipus de mostres (aigües, sòls i sediments, aliments, ...)*.
 • Anàlisi de concentració d'I-131 en diferents tipus de mostres (aigües, llets, ...)*.
 • Anàlisi espectrométrico alfa per a determinació d'U-234 i U-238 en mostres d'aigua*.
 • Anàlisi espectrométrico alfa per a determinació de Po-210 en aigües*.
 • Anàlisi d'activitat alfa total, activitat beta total, isotópico gamma i de concentració de Sr-90 en mostres d'aerosols (filtres de partícules de pols)*.
 • Anàlisi isotópico gamma de radioiodos en mostres d'aire*.

 

(* Els anàlisis marcades amb asterisc no es troben acreditats per la marca ENAC)
 

El LARAM està inclòs en el Catàleg de Laboratoris de Salut Pública de la Direcció General de Salut Pública de la Consellería de Sanitat de la Generalitat Valenciana, per a l'anàlisi d'aigües i l'anàlisi d'aliments.