Logo de la Universitat de València Logo Servei Central de Suport a la Investigació Experimental (SCSIE) Logo del portal

Actualment, el laboratori de Radiactivitat Ambiental de la Universitat de València disposa dels següents equips per a mesures de radioactivitat:


• Detectors proporcionals de flux de gas de baix fons.
• Detectors de centellege líquid.
• Detectors de centellege sòlid ZnS.
• Equips de espectrometria gamma amb detectors de Ge(Hp).
• Equips de espectrometria alfa amb detectors de Si.
• Detectors de centellege sòlid NaI.
• Equips electrònics portàtils de mesura de Radó (Radon-Scout, Doseman, Doseman-Pro).

Comptador proporcional de flux de gas de baix fons

Un comptador proporcional és un detector de partícules ionitzants. El seu funcionament es basa en la ionització produïda en les partícules per un camp elèctric intens que travessa el volum de detecció gasós. Tots dos tipus de radiacions poden mesurar-se de manera simultània tenint en compte que una partícula alfa produeix, en travessar un mitjà material, una major ionització específica que una partícula beta de la mateixa energia.

Detectors de centellege líquid

Utilitzen la propietat d'uns certs materials d'emetre llum quan les seues e- lliures produeixen excitacions que més tard es desexciten després del pas de la radiació ionitzant. La llum emesa es transforma en un senyal elèctric i és posteriorment mesurada mitjançant un fotomultiplicador.

Espectrometria gamma amb detectors de Ge(Hp)

L'espectrometria gamma és una tècnica d'anàlisi multielemental que permet obtindre l'espectre de radiacions gamma de diferent energia emeses pels isòtops radioactius que són registrats per un detector de fotons. Es basa en el fet que els fotons produeixen portadors de càrrega (excitacions electró-buit) que es mouen lliurement en el semiconductor cap als elèctrodes de col·lecció.