Universitat de ValènciaUVesports Logo del portal

El bàdminton és un esport de raqueta que consisteix en que els jugadors han de colpejar el volant o pluma amb les seues raquetes perquè este encreue la pista per damunt de la xarxa i caiga en la dels oponents. Pot ser practicar per tot tipus de persones, sense distinció de sexe o edat. És un joc de moviment continu que potència la resistència, l'elasticitat i els reflexos.

L'equip necessari per a jugar al bàdminton és: raqueta, volant.

L'esport del Bàdminton que la Universitat de València oferix, es dirigix en dos línies d'acció, d'una banda trobem l'esport competitiu, a través de les competicions universitàries; Competicions Internes, Autonòmiques CADU i Estatals. Finalment es pot practicar l'esport del Bàdminton sense necessitat de competir, això és possible a través de l'escola de bàdminton i dels curs de lliure configuració.

ENTRENADOR: Iván Gallardo ivanikiiki@hotmail.com