Universitat de ValènciaUVesports Logo del portal

 

Taller de marxa nòrdica

El taller de marxa nòrdica està obert a totes les persones que pertanyen o no a la comunitat universitària. Les sessions no solament consisteixen en l’aprenentatge tècnic, sinó que s’hi treballen exercicis de força i equilibri, a més de la variació d’intensitat de la caminada per a millorar la capacitat aeròbica.

Objectius i beneficis

La marxa nòrdica ha demostrat beneficis en diferents sistemes. Científicament s’han evidenciat millores fisiològiques (disminució de la pressió arterial sistòlica), antropomètriques (pèrdua de massa grassa i disminució del perímetre de cintura) i de condició (una millora de la capacitat aeròbica i equilibri, i un augment de la força a les extremitats superiors i inferiors).

Els objectius que es proposen en aquest taller són:

- Millorar l’aptitud cardiorespiratòria.

- Millorar el sistema neuromuscular: força, coordinació, equilibri i capacitat de relaxació.

- Augmentar la velocitat de la marxa.