Universitat de ValènciaUVesports Logo del portal

És un esport de raqueta, que consisteix en que els jugadors colpegen la pilota d'un costat a un altre de la taula, en el que la pilota ha de passar per damunt de la xarxa i el jugador contrari no la puga tornar.
És divertit, estimula i desenvolupa les capacitats tant físiques com mentals del esser humà. Amb  la seua pràctica es millora la velocitat i sincronització dels moviments, a més necessita una gran  concentració.

L'esport del Tennis Taula que la Universitat de València oferix, es dirigix en tres línies d'acció, d'una banda trobem l'esport competitiu, a través de les competicions universitàries; Competicions Internes, Autonòmiques CAEU, Estatals CEU i Europees EUSA. Per un altre, es competeix en proves federades a través del Club Esportiu Universitat de València, les cuals son organitzades per la Federacions autonòmiques i nacional respectivament. Finalment es pot practicar l'esport del Tennis Taula sense necessitat de competir, això és possible a través de l'escola de Tennis Taula.

ENTRENADOR: Chema Grau chematm@chematm.com