Universitat de ValènciaUVesports Logo del portal

Reserva d'instal·lacions (Quotes d'utilització)
Pista de tennis Tarifa/hora
Reserva de pista 7,00€
Llum artificial (1 hora) 5,13€
Pistes de pàdel Tarifa/1,5 hores
Reserva de pista 11,00€
Llum artificial (1,5 hores) 7,70€
PIsta de volei platja Tarifa/1,5 hores
Membres C.U. 12,93€
Usuaris externs (inclou l’entrada a les instal·lacions) 32,32€
Llum artificial (1,5 hores) 9,23€
Futbol sala, handbol, volei, bàsquet Tarifa/hora
Membres C.U. 21,55€
Usuaris externs (inclou l’entrada a les instal·lacions) 43,09€
Llum artificial (1 hora) 10,26€
Camp de futbol - 7 Tarifa/1'5 hores
Membres C.U. 35,14€
Usuaris externs (inclou l’entrada a les instal·lacions) 70,28€
Llum artificial (1,5 hores) 10,26€
 Camp de futbol - 11 Tarifa/2 hores
Membres C.U. 53,87€
Usuaris externs (inclou l’entrada a les instal·lacions) 107,73€
Llum artificial (2 hores) 20,52€
Camp de tir amb arc Tarifa 1 hora
Membres C.U. 32,32€
Usuaris externs 64,64€
Instal·lacions cobertes
Tatami Tarongers (1/2 sala) (sempre amb llum artificial) Tarifa/hora
Membres C.U. 32,06€
Usuaris externs (inclou l’entrada a les instal·lacions) 64,13€
Sales aeròbic, verda, musculació, fusta i blava (sempre amb llum artificial) Tarifa/hora
Membres C.U. 41,55€
Usuaris externs (inclou l’entrada a les instal·lacions) 83,11€
 Frontó Campus Blasco Ibáñez (sempre amb llum artificial) Tarifa/hora
Membres C.U. 15,39€
Usuaris externs (inclou l’entrada a les instal·lacions) 30,78€
 Pistes de bàsquet, volei Aulari Campus Blasco Ibáñez (sempre amb llum artificial) Tarifa/hora
Membres C.U. 51,30€
Usuaris externs (inclou l’entrada a les instal·lacions) 102,60€
 Pavelló Tarifa/hora
Pista central: Membres C.U. 76,95€
Pista central: Usuaris externs  (inclou l’entrada a les instal·lacions) 153,90€
Aula 15,39€
 Altres prestacions Tarifa
Lloguer d'armariets 13,34€/anuals
Duplicat clau armariet 5,13€
Massatge Shiatsu (1/2 hora) 21,55€

Informació completa de les taxes per a l'any 2024