Universitat de ValènciaUVesports Logo del portal

Qui necessita la TARGETA ESPORTIVA?

Aquelles persones que no pertanyen a la Universitat de València (usuaris externs) i que volen matricular-se en les activitats i escoles esportives que ofereix el Servei d'Esports.

Els usuaris externs que únicament volen accedir a les instal·lacions esportives i/o reservar pistes de tennis i pàdel, i/o matricular-se en l'Escola de Tennis i Pàdel, han de sol·licitar la Targeta d'Accés.

Es considera usuari extern (usuari no VINCULAT de la UV) a tota aquella persona que no siga estudiant, PAS, PDI o personal jubilat de la Universitat de València.

Els fills i parella del personal de la UV (PDI i PAS) han de obtenir la targeta esportiva amb la taxa "Familiars de PDI/PAS" clicant en la fletxa REGISTRE DE NOUS USUARIS. Els menors de edat han d'estar en possessió del DNI.

 

Per a què serveix la TARGETA ESPORTIVA?

La targeta esportiva és necessària per poder matricular-se de les activitats i escoles esportives que ofereix el Servei d'Esports. També serveix perquè el personal extern puga accedir a les instal·lacions de Servei d'Esports en els Campus de Blasco Ibáñez i Tarongers (al Campus de Burjassot no tenim instal·lacions pròpies).

 

Com es sol·licita la TARGETA ESPORTIVA?

Al següent enllaç: "INSCRIPCIÓ

Has d'accedir com a "Usuari EXTERN a la Universitat" amb el Compte de correu i la paraula de pas amb la qual et vas registrar. Si recordes la paraula de pas pots sol·licitar una nova en "He oblidat la Paraula de Pas" amb el teu NIF i la teva paraula de pas i et arribarà una nova al teu correu electrònic. Recorda que sempre, després de posar les dades corresponents, has de marcar la fletxa verda.

Si ets nou usuari o nova usuària, primer hauràs de realitzar el REGISTRE DE NOUS USUARIS. Introdueix el teu NIF i marca la fletxa verda. Accediràs a un formulari en el qual hauràs d'omplir les dades personals que se't demanin i crear una Paraula de pas amb un mínim de 8 dígits. En aquest punt guarda les dades personals marcant el quadrat verd que apareix a dalt a la dreta.

Una vegada has accedit marca el botó DEMANAR TARGETA i selecciona a "Tipus de Targeta" el col·lectiu a què pertanys i el Període de validesa: Anual, Quadrimestre 1 o Quadrimestre 2. Guarda marcant el requadre verd que apareix a dalt a la dreta i paga la tarifa corresponent amb targeta bancària. Pots consultar les tarifes més avall.

Una vegada sol·licitada i pagada la targeta, hi ha que enviar el DNI escanejat, una foto de carnet i el document que acredite la tarifa reduïda seleccionada (si és el cas) a una de les adreçes següents, en funció del campus on es vol recollir la targeta:

Blasco Ibáñez:  secrebi@uv.es

Burjassot:  secrebur@uv.es

Tarongers: secreta@uv.es

Hi ha col·lectius que tenen la targeta esportiva gratuïta. En aquests casos consultar amb qualsevol de les 3 Secretaries de Servei d'Esport que has de fer. No es pot sol·licitar per automatrícula.

Pots sol·licitar     

  • targeta esportiva anual (validesa de l'1 de setembre a l'31 d'agost)    
  •  de 1r Quadrimestre (1 de setembre a 31 de gener) o     
  • 2n Quadrimestre (1 de febrer a 31 d'agost).

No hi ha possibilitat de targeta esportiva només per als mesos de juny i juliol (antiga targeta d'estiu).

On es retira la targeta esportiva?

En les secretaries del Servei d’Esports de qualsevol campus (Blasco Ibáñez, Tarongers i Burjassot).

Es pot sol.licitar cita prèvia al següent enllaç "CITA PRÈVIA".

Des del curs 2016/2017, als usuaris que ja tinguen impresa la targeta esportiva, no se'ls farà una nova, es renovarà la que ja te. Per a la renovació haurà de personar-se en qualsevol de les tres secretaries, quan ja estiga pagada la taxa corresponent.

Per als empadronats a Burjassot

Les persones interessades han de registrar-se com a nous usuaris en www.uv.es/sef en l'apartat d'automatrícula.
Si ja s'està registrat d'anys anteriors, han d'entrar com a usuari extern a la Universitat amb el seu correu electrònic i la seua contrasenya.

En segon lloc, les persones interessades s'han de passar pel Servei dEsports i aportar tant el certificat d'empadronament com el DNI, o enviar-ne còpia per correu electrònic a servei.esports@uv.es, indicant que es tracta de sol·licitar una targeta esportiva per al Campus de Burjassot. Només dóna dret a matricular-se en activitats o escoles esportives del Campus. En cas de voler assistir a Blasco Ibáñez o Tarongers han de pagar la taxa corresponent de la targeta esportiva.
Des del dia 13 de setembre, a les 11:00 hores, ja podreu accedir a l'automatricula al web de la Universitat i abonar la matrícula d'activitats o escoles esportives a través de l'aplicació corresponent. Les activitats començaran el 19 de setembre i les escoles esportives des de l'1 d'octubre.

Targeta Esportiva
 

Anual (01/09-31/08)

1er Quadrimestre (01/09-31/01) 2on Quadrimestre(01/02-31/08) Documentació
Membres de la Comunitat Universitària Accés amb carnet universitari Carnet de la UV
Personal d'ents dependents de la Universitat de València (1) Gratuïta Es sol·licita en secretaria del SE
Familiars PDI/PAS i del personal dels ents dependents (parella i fills) 23,60€ 11,80€ 11,80€

- 1 Foto carnet *
- Llibre de família o Certificat de Convivència

- Carnet de la UV del PDI o PAS

Familia nombrosa o familia monoparental 59,51€ 30,27€ 30,27€ Carnet de família nombrosa, de familia monoparental o certificat que ho acredite
Persones jubilades o majors de 65 anys 59,51€ 30,27€ 30,27€ Carnet de jubilat o DNI
Personal jubilat de la UV Accés amb carnet universitari Carnet de la UV
Membres d’altres universitats (PDI, PAS i alumnes) Segons conveni (actualment sols hi ha conveni amb la Universitat "Jaume I" de Castelló) - 1 Foto carnet *
- PAS/PDI: Carnet Universitari
- Alumnes: Full de matrícula
Públic en general 107,73€ 59,51€ 59,51€ - 1 Foto carnet *
- DNI
Associació "Alumni UV" 59,51€ 30,27€ 30,27€

- Es sol.lica en Secretaria del SE

- Targeta d'Alumni UV
- Justificant pagament quota d'Alumni UV o de pertànyer a la mateixa

Investigadors en instituts propis d'investigació Gratuïta Certificat del responsable de l'Institut d'Investigació
Personal d'empreses ubicades al Parc Científic de la UV Gratuïta Certificat signat perl Director del Parc Científica de tindre contracte en vigor a alguna de les empreses 
Duplicats targeta esportiva (en el cas de pèrdua de la targeta) 3,59€  
Targeta d´estiu (de l'1 de juny al 30 de setembre) per a activitats exclusives d´aquest
periode
16,00€  

* NOTA: Si no porteu foto de carnet us farem la foto a la Secretaria.

(1) Ents dependents de la Universitat de València: Centre d'Idiomes de la UV, Fundació General de la UV, Fundació Lluís Alcanyís, Fundació Parc Científic de la UV, Fundació Universitat - Empresa de València ADEIT, Gestió de projectes universitaris FGUV

Quotes Accés
Usuaris amb targeta esportiva Gratuïta
Usuaris externs 3,00€