Universitat de ValènciaUVesports Logo del portal

Qui necessita la targeta esportiva?

Aquelles persones que no pertanyen a la Universitat de València.

Per a què serveix la targeta esportiva?

La targeta esportiva serveix perquè el personal extern pugui accedir a les instal·lacions de Servei d'Esports en els Campus de Blasco Ibáñez i Tarongers (al Campus de Burjassot no tenim instal·lacions pròpies). També és necessària per poder matricular-se de les activitats i escoles esportives que ofereix el Servei d'Esports.

Es considera usuari extern (usuari no VINCULAT de la UV) a tota aquella persona que no sigui estudiant, PAS, PDI o personal jubilat de la Universitat de València.

Com es sol·licita la targeta esportiva?

A la web de el Servei, al botó "AUTOMATRÍCULA" o directament al següent enllaç webges.uv.es/uvPROCursosWeb/matriculaSerport.

Has d'accedir com a "Usuari EXTERN a la Universitat" amb el Compte de correu i la paraula de pas amb la qual et vas registrar. Si recordes la paraula de pas pots sol·licitar una nova en "He oblidat la Paraula de Pas" amb el teu NIF i la teva paraula de pas i et arribarà una nova al teu correu electrònic. Recorda que sempre, després de posar les dades corresponents, has de marcar la fletxa verda.

Si ets nou usuari o nova usuària, primer hauràs de realitzar el REGISTRE DE NOUS USUARIS. Introdueix el teu NIF i marca la fletxa verda. Accediràs a un formulari en el qual hauràs d'omplir les dades personals que se't demanin i crear una Paraula de pas amb un mínim de 8 dígits. En aquest punt guarda les dades personals marcant el quadrat verd que apareix a dalt a la dreta.

Una vegada has accedit marca el botó DEMANAR TARGETA i selecciona a "Tipus de Targeta" el col·lectiu a què pertanys i el Període de validesa: Anual, Quadrimestre 1 o Quadrimestre 2. Guarda marcant el requadre verd que apareix a dalt a la dreta i paga la tarifa corresponent amb targeta bancària.

Pots consultar les tarifes més avall.

Hi ha col·lectius que tenen la targeta esportiva gratuïta. En aquests casos consultar amb qualsevol de les 3 Secretaries de Servei d'Esport que has de fer. No es pot sol·licitar per automatrícula.

Pots sol·licitar     

  • targeta esportiva anual (validesa de l'1 de setembre a l'31 d'agost)    
  •  de 1r Quadrimestre (1 de setembre a 31 de gener) o     
  • 2n Quadrimestre (1 de febrer a 31 d'agost).

No hi ha possibilitat de targeta esportiva només per als mesos de juny i juliol (antiga targeta d'estiu).

On es retira la targeta esportiva?

En les secretaries del Servei d’Educació Física de qualsevol campus (Blasco Ibáñez, Tarongers i Burjassot). S’aportarà la documentació corresponent.

Amb motiu de la COVID-19 s'ha suspés l'atenció presencial a la Secretaria del Servei d'Esports dels tres Campus (Blasco Ibáñez, Burjassot i Tarongers). Més informació a l'apartat "Tràmits Secretaria".

Des del curs 2016/2017, als usuaris que ja tinguen impresa la targeta esportiva, no se'ls farà una nova, es renovarà la que ja te. Per a la renovació haurà de personar-se en qualsevol de les tres secretaries, quan ja estiga pagada la taxa corresponent.

Per als empadronats a Burjassot

Les persones interessades han de registrar-se com a nous usuaris en www.uv.es/sef en l'apartat d'automatrícula.
Si ja s'està registrat d'anys anteriors, han d'entrar com a usuari extern a la Universitat amb el seu correu electrònic i la seua contrasenya.
En segon lloc, les persones interessades s’han de passar pel Servei d'Educació Física i Esports, del 3 al 10 de setembre, i aportar tant el certificat d'empadronament com el DNI. El 6 de Setembre romandrà tancat.
A partir del dia 10 de setembre a les 11:00 hores ja podran accedir a la automatricula en la web de la Universitat i abonar la matrícula a través de l'aplicació corresponent. Les activitats començaran a partir del 18 de setembre.

Targeta Esportiva
 

Anual (01/09-31/08)

1er Quadrimestre (01/09-31/01) 2on Quadrimestre(01/02-31/08) Documentació
Membres de la Comunitat Universitària Accés amb carnet universitari Carnet de la UV
Personal d'ents dependents de la Universitat de València (1) Gratuïta Es sol·licita en secretaria del SEF
Familiars PDI/PAS i del personal dels ents dependents (parella i fills) 22,00€ 11,00€ 11,00€ - 1 Foto carnet *
- Llibre de família o Certificat de Convivència
Familia nombrosa 55,00€ 28,00€ 28,00€ Carnet de família nombrosa
Persones jubilades o majors de 65 anys 55,00€ 28,00€ 28,00€ Carnet de jubilat o DNI
Personal jubilat de la UV Gratuïta Es sol·licita en secretaria del SEF
Membres d’altres universitats (PDI, PAS i alumnes) Segons conveni (actualment sols hi ha conveni amb la Universitat "Jaume I" de Castelló) - 1 Foto carnet *
- PAS/PDI: Carnet Universitari
- Alumnes: Full de matrícula
Públic en general 100,00€ 55,00€ 55,00€ - 1 Foto carnet *
- DNI
Associació "Alumni UV" 55,00€ 28,00€ 28,00€

- Es sol.lica en Secretaria del SEF

- Targeta d'Alumni UV
- Justificant pagament quota d'Alumni UV o de pertànyer a la mateixa

Duplicats targeta esportiva (en el cas de pèrdua de la targeta) 3,00€  

* NOTA: Si no porteu foto de carnet us farem la foto a la Secretaria.

(1) Ents dependents de la Universitat de València: Centre d'Idiomes de la UV, Fundació General de la UV, Fundació Lluís Alcanyís, Fundació Parc Científic de la UV, Fundació Universitat - Empresa de València ADEIT, Gestió de projectes universitaris FGUV

Quotes Accés
Usuaris amb targeta esportiva Gratuïta