Universitat de ValènciaUVesports Logo del portal

Reserva d'instal·lacions (Quotes d'utilització)
Pista de tennis Tarifa/hora
Reserva de pista 5,00€
Llum artificial (1 hora) 4,00€
Pistes de pàdel, volei platja Tarifa/hora
Reserva de pista 6,00€
Llum artificial (1 hora) 4,00€
Futbol sala, handbol, volei, bàsquet Tarifa/hora
Reserva de pista 20,00€
Llum artificial 8,00€
Camp de futbol - 7 Tarifa/1'5 hores
Reserva de camp 30,00€
Llum artificial 8,00€
 Camp de futbol - 11 Tarifa/2 hores
Reserva de camp 50,00€
Llum artificial 15,00€
Camp de tir amb arc Tarifa 1 hora
Col.lectius unviversitaris 30,00€
Col.lectius no universitaris 60,00€
Instal·lacions cobertes
Gimnàs (musculació) i tatami (sempre amb llum artificial) Tarifa/hora
Membres C.U. 20,00€
Usuaris externs 50,00€
Sales aeròbic, verda, musculació i arts marcials (sempre amb llum artificial) Tarifa/hora
Membres C.U. 35,00€
Usuaris externs 65,00€
 Frontó (sempre amb llum artificial) Tarifa/hora
Membres C.U. 12,00€
Usuaris externs 24,00€
 Pistes de bàsquet, volei (sempre amb llum artificial) Tarifa/hora
Membres C.U. 40,00€
Usuaris externs 80,00€
 Pavelló Tarifa/hora
Pista central: col·lectius universitaris 60,00€
Pista central: col·lectius no universitaris 120,00€
Aula 12,00€
 Altres prestacions Tarifa
Lloguer d'armariets 12,00€/anuals
Duplicat clau armariet 4,00€
Massatge Shiatsu (1/2 hora) 20,00€

Informació completa de les taxes per a l'any 2020