Logo de la Universitat de València Logo Servei d'Informació i Dinamització Logo del portal

Per ser mentor o mentora d’Entreiguals cal fer una sol·licitud i, en cas de ser seleccionat/ada, completar la fase formativa. Entre juny i juliol es reben les dades de contacte dels mentorats assignats per iniciar l’acompanyament. 

N’hi ha dues modalitats, i cal optar exclusivament per una d’elles: 

  • Mentoria d’estudiants de primer, per acompanyar estudiants que es matriculen per primera vegada en la titulació.
  • ​Mentoria incoming, per acompanyar estudiants que arriben a través de programes d’intercanvi (Erasmus, PI, etc.).


Condicions. Cada centre concreta les condicions de participació en la mentoria: dedicació, calendari d’activitats, sessió de formació pròpia del centre...  És molt important consultar-ne les condicions abans de fer la sol·licitud per ser mentor o mentora.


Termini de sol·licitud per a ser mentor/a el curs 2023-2024. De l'1 al 23 de desembre de 2022, mitjançant SECRETARIA VIRTUALen el desplegable “Estudiant”.


Admissió. Els centres admetran les sol·licituds necessàries per al desenvolupament de l’acció al seu centre, per a la qual cosa es tindran en compte criteris de crèdits superats, experiència en participació universitària, motivació, etc. 


Calendari

Sol·licitud 

De l'1 al 23 de desembre de 2022 

Admissió 

22 de gener de 2023

Formació comuna 

Entre el 20 de febrer i el 10 de març de 2023

Formació de centre 

Entre abril i juliol de 2023

Assignació de mentorats 

Entre juny i juliol de 2023

Acompanyament de mentorats 

Des de l’assignació i durant el curs 2023-2024

Activitats d’acollida als centres 

Consulteu-ne les condicions específiques de cada centre

Avaluació i certificació 

Abril de 2024