Logo de la Universitat de València Logo Servei d'Informació i Dinamització Logo del portal

El programa de Voluntariat UV en diversitat busca acostar l’atenció i l’acompanyament institucional a l’estudiantat LGTBI i donar a conèixer els diferents recursos i procediments del seu interès, així com constituir un espai segur i un punt de trobada permanent als campus.

Aquest programa de voluntariat s’adreça a estudiantat de títols oficials de grau i postgrau de centres propis de la Universitat de València sensibilitzat o amb interès per la qüestió LGTBI, i especialment a membres integrants dels diferents col·lectius d’estudiants que treballen pels drets de les persones LGTBI al si de la comunitat universitària.

La participació en aquest voluntariat implica 25 hores de formació i el compromís de participació en les accions que desenvolupe el Voluntariat UV en diversitat amb una dedicació de 20 hores al llarg del curs 2020/2021.

El Sedi dona suport a aquesta iniciativa de voluntariat i organitza també la formació bàsica i específica necessària per a la incorporació de l’estudiantat a les propostes de participació.

 

A) FORMACIÓ

Dates: del 6 al 21 de novembre de 2020.

Modalitat: curs en línia, mitjançant Aula Virtual, de 25 h de duració. Es combinen sessions síncrones amb el professorat i tasques que s’han de realitzar i lliurar autònomament. Les sessions síncrones a les quals les persones participants han de connectar-se necessàriament són els dies següents: 

 • 6 de novembre de 16 a 20 h 
 • 7 de novembre de 10 a 14 h 
 • 13 de novembre de 16 a 20  
 • 14 de novembre de10 a 14 h 
 • 20 de novembre de 16 a 18.30 h 
 • 21 de novembre de 9 a 14 h 

Programa

 • Bloc comú: Formació bàsica sobre voluntariat (8 hores).
 1. Diagnòstic de la pobresa i l’exclusió 
 2. Agenda 2030 i Universitat 
 3. Voluntariat i responsabilitat social 
 • Bloc específic (17 hores).  
 1. Introducció a la diversitat: marc teòric i conceptes bàsics
 2. Espais d’aprenentatge per a la visibilització de la diversitat sexual
 3. Assessorament, acompanyament i suport a persones LGTBI
 4. Atenció i orientació a persones trans
 5. Serveis, recursos i procediments universitaris
 6. Disseny de l’acció de voluntariat

Professorat

 • Ruth M. Mestre, cap d’Iniciatives de Diversitat de la Universitat de València.
 • Luis Noguerol, coordinador del Grup de Projectes Culturals de Lambda.
 • Marta Cañero, psicòloga en Orienta, Oficina Integral LGTBI de la Generalitat Valenciana.
 • Guillem Montoro, tècnic d’igualtat en Orienta, Oficina Integral LGTBI de la Generalitat Valenciana.
 • Sela Andreu, tècnica de diversitat de la Universitat de València.

Horari

 

B) PARTICIPACIÓ EN EL VOLUNTARIAT DIVERSITATS UV

L’oferta d’aquest voluntariat permet implicar-se en iniciatives de sensibilització en matèria de diversitat afectivosexual i de gènere i/o en acompanyament i mentoria d’estudiants LGTBI, especialment de nou ingrés i incoming.

Entre altres, l’estudiantat voluntari participarà:

 • En el disseny i implementació d’un espai multicolor als campus, punt de trobada i socialització on es puguen organitzar activitats i s’oferisca un servei d’acompanyament i informació a l’estudiantat LGTBI dels diferents recursos al seu abast.
 • En el disseny, la difusió i l’organització de les accions de sensibilització i formació de la comunitat universitària sobre continguts relacionats,  al llarg de tot el curs i especialment en les activitats previstes amb motiu del Mes de l’Orgull i dins la programació de Benvinguda diversitat.

Les persones voluntàries s’han de comprometre a seguir el pla de formació del programa; transmetre la informació sobre els recursos i procediments universitaris; atendre els dubtes i consultes de l’estudiantat, tant com siga possible, i derivar les qüestions més sensibles als tècnics responsables; mantenir un contacte directe amb la coordinació del programa; guardar secret i confidencialitat en relació amb les informacions que coneguen en l'àmbit del programa; participar en la difusió, el disseny i la implementació de l’espai multicolor del seu campus i almenys en una de les activitats de sensibilització o formació que es proposen (durant el Mes de l’Orgull al juny o al setembre dins la programació de Benvinguda diversitat).

 

RECONEIXEMENT ACADÈMIC

L’estudiantat de grau que hi participe pot obtenir el reconeixement de 2 crèdits ECTS, sempre que es verifique l’aprofitament de la formació i la dedicació de 20 h a les accions de Voluntariat diversitats UV acordades.

 

Accés a la inscripció en Voluntariat UV