Logo de la Universitat de València Logo Servei de Prevenció i Medi Ambient Logo del portal

El procediment per realitzar correctament un comunicat de Prevenció per a la Comissió de Riscos Psicosocials ve definit pel Protocol d'actuació davant factors de risc psicosocial en l'àmbit de la Universitat de València.

El Comunicat de Prevenció de Riscos Psicosocials haurà d'emplenar-ho i presentar-ho conjuntament amb tota la documentació necessària a través de la seu electrònica, identificant-se amb les seues claus com a usuari de la Universitat de València, mitjançant una instància interna https://www.uv.es/einterna dirigida a:

  • Tipus d'Unitat: Serveis universitaris, generals i centrals
  • Òrgan al qual es dirigeix: Servei de Prevenció i Medi Ambient
  • Grup destinatari: Comunicat per a la Comissió de Riscos Psicosocials

En cas de no ser possible, també podrà presentar-ho en el Registre General de la Universitat de València, en un sobre tancat dirigit a la Presidència de la Comissió de Riscos Psicosocials.

El tractament de les dades seguirà les pautes establertes per la legislació vigent de protecció de dades. 

IMPORTANT: Si el seu comunicat està relacionat amb l'existència d'incidències amb persones que poden tindre problemes de salut mental, comunique'l al degà o degana de la seua Facultat, en cas de ser PDI o a l'administrador o administradora en el cas de ser PAS.

La direcció del centre serà la responsable de presentar la Comunicació ISM seguint el protocol específic.