Logo de la Universitat de València Logo Servei de Prevenció i Medi Ambient Logo del portal

A les nostres oficines i laboratoris comprem materials de tot tipus amb molta regularitat. Generalment fem aquestes compres tenint en compte criteris exclusivament econòmics, oblidant l'impacte que poden produir al medi ambient.

Per a tindre coneixement de quins són els materials més respectuosos amb l'entorn, es pot consultar aquesta guia elaborada per l’IHOBE.