Logo de la Universitat de València Logo Servei de Prevenció i Medi Ambient Logo del portal

La Universitat de València aboca aigües a les xarxes de sanejament de València, Burjassot i Paterna que, finalment, van a parar a les depuradores abans d’abocar-se als llits d’aigües naturals.

Als laboratoris de la Universitat es treballa amb productes molt perillosos per al medi ambient, fet que exigeix una gestió dels residus molt estricta per tal d’evitar danys a l’entorn. La millor manera de verificar que aquesta gestió de residus funciona correctament és comprovar que no hi haja restes als desguassos, abans de que les aigües arriben a la xarxa de sanejament.

Anàlisi dels abocaments de la UV

Periòdicament des de l’Àrea de Medi Ambient encarreguem anàlisis dels abocaments de la UV. En aquests estudis es prenen mostres de les aigües abocades a la xarxa de sanejament i s'analitzen els paràmetres de qualitat, tot comparant-los amb els valors límit fixats a les ordenances de l'ajuntament al qual es troben.

Al següent enllaç es pot consultar l'últim informe complet:

Informe d'abocaments UV 2023 (.pdf)

Al final del document es comenta individualment cadascun dels edificis analitzats.

També podeu consultar els estudis complets d'anys anteriors als enllaços següents: