Logo de la Universitat de València Logo Servei de Prevenció i Medi Ambient Logo del portal

  • De respectar els horaris d’atenció establerts.
  • De fer peticions realistes.
  • De col·laborar activament en l’aportació de la informació i la documentació necessàries.
  • De tractar amb respecte el personal de la unitat.
  • De vetlar per la pròpia seguretat i la dels treballadors que es puguen veure afectats per la seua feina.
  • D’usar adequadament, d’acord amb la formació, la informació i les instruccions rebudes, màquines, eines, equips, substàncies perilloses i, en general, qualssevol altres mitjans amb què realitze la seua activitat.
  • De cooperar amb la UV perquè aquesta puga garantir unes condicions de treball segures, que no comporten riscos per a la seguretat i la salut dels treballadors.