Logo de la Universitat de València Logo Servei de Prevenció i Medi Ambient Logo del portal

Aquesta Carta de Serveis ha estat aprovada per la Vicegerència de Coordinació Econòmica i de Serveis.

La vigència de la carta serà de quatre anys a partir de l'1 de gener de 2022, llevat que variacions importants del seus continguts aconsellen anticipar-ne la revisió. 

La carta serà accessible en la web del Servei de Prevenció i Medi Ambient (http://www.uv.es/spma).