Logo de la Universitat de València Logo Servei de Prevenció i Medi Ambient Logo del portal

Els usuaris que consideren que la unitat incompleix els compromisos que es declaren en la Carta de Serveis poden formular les seues queixes i adreçar-les a:

En cas d’incompliment, el responsable de la carta informarà per escrit de les causes per les quals no s’ha complert el compromís i de les mesures que s’adopten per corregir l’incompliment.

L’incompliment dels compromisos que conté la carta no donarà lloc a responsabilitat patrimonial de l’administració.