Logo de la Universitat de València Logo Servei de Prevenció i Medi Ambient Logo del portal

  • A la confidencialitat en la informació de caràcter personal, amb garantia del dret a la privadesa.
  • A rebre un tracte correcte i personalitzat tant a l’hora de sol·licitar informació com a l’hora de plantejar una queixa o un suggeriment.
  • A ser atesos de manera eficient i correcta per tot el personal de la unitat.
  • A disposar d’informació actualitzada sobre tots els serveis prestats.
  • A obtenir una resposta de la unitat per a totes les demandes plantejades a través dels canals establerts.
  •  A ser informat de les situacions i mesures d’emergència, de primers auxilis i d’evacuació.
  • A consultar i participar en matèria de prevenció mitjançant els seus representants en el Comitè de Seguretat i Salut.
  • A una formació teòrica i pràctica, suficient i adequada.
  • A la vigilància del seu estat de salut en l’àmbit laboral.
  • A una protecció eficaç en matèria de seguretat i salut laboral.