Logo de la Universitat de València Logo Servei de Recursos Humans PDI Logo del portal

Convocatòries curs 2021/22 Terminis de presentació

GUIA COMISSIONS SELECCIÓ sobre acte de constitució i proves

DOGV (23/06/2021). RESOLUCIÓ de 18 de juny de 2021, del Rectorat, per la qual es declaren inhàbils diversos dies del mes d’agost de 2021, als efectes que s’indiquen en aquesta resolució.

Convocatòria Nº 4 / 2021

GUIA USUARI presentació telemàtica (obligatòria) d'instàncies

GUIA persones candidates admeses acte de presentació i proves

Terminis orientatius

RESOLUCIÓ d'11 de novembre de 2021, del Rectorat, per la qual es convoca un concurs per a la provisió de places de personal docent contractat de caràcter indefinit (professorat contractat doctor).

DOGV 19.11.2021

Presentació d'instàncies:  del 22 de novembre al 21 de desembre de 2021 (ambdós inclosos)

Convocatòria Nº 3 / 2021

GUIA USUARI presentació telemàtica (obligatòria) d'instàncies

GUIA persones candidates admeses acte de presentació i proves

Informe d'impacte de gènere

Terminis orientatius

RESOLUCIÓ de 20 de setembre de 2021, del Rectorat, per la qual es fa pública la llista definitiva d'admesos i exclosos en el concurs públic per a la provisió de places de personal docent contractat de caràcter indefinit (professorat contractat doctor) convocat mitjançant Resolució de 8 de juliol de 2021 (DOGV 19.07.2021)

Publicació Tauler d'Anuncis UV

Presentació de reclamacions:  del 21 de setembre al 20 d'octubre de 2021 (ambdós inclosos)

RESOLUCIÓ de 2 de setembre de 2021 del Rectorat, per la qual es fa pública la llista provisional d'admesos i exclosos en el concurs públic per a la provisió de places de personal docent contractat de caràcter indefinit (professorat contractat doctor) convocat mitjançant Resolució de 8 de juliol de 2021 (DOGV 19.07.2021)

Publicació Tauler d'Anuncis UV

Presentació de reclamacions:  del 3 al 16 de setembre de 2021 (ambdós inclosos)

RESOLUCIÓ de 8 de juliol de 2021, del Rectorat, per la qual es convoca un concurs per a la provisió de places de personal docent contractat de caràcter indefinit (professorat contractat doctor).

DOGV 19.07.2021

Presentació d'instàncies:  del 20 de juliol al 30 d'agost de 2021 (ambdós inclosos)

Convocatòria Nº 2 / 2021 Estabilització investigador/a doctor/a (Ramón y Cajal + I3). OPO 2019

GUIA USUARI presentació telemàtica (obligatòria) d'instàncies

GUIA persones candidates admeses acte de presentació i proves

Informe d'impacte de gènere

Terminis orientatius / Acord Rectorat sobre ampliació termini convocatòria als actes de constitució i presentació (publicació Tauler d'Anuncis UV)

RESOLUCIÓ de 29 de juliol de 2021 del Rectorat, per la qual es fa pública la llista definitiva d'admesos i exclosos en el concurs públic per a la provisió de places de personal contractat doctor, destinades a la incorporació de personal investigador doctor, que haja finalitzat el programa Ramón i Cajal i haja obtingut el certificat I3, convocat mitjançant Resolució de data 3 de juny de 2021 (DOGV 08.06.2021)

Publicació Tauler d'Anuncis UV

Presentació de reclamacions:  del 30 de juliol al 30 d'agost de 2021 (ambdós inclosos)

RESOLUCIÓ de 13 de juliol de 2021 del Rectorat, per la qual es fa pública la llista provisional d'admesos i exclosos en el concurs públic per a la provisió de places de personal contractat doctor, destinades a la incorporació de personal investigador doctor, que haja finalitzat el programa Ramón i Cajal i haja obtingut el certificat I3,  convocat mitjançant Resolució de data 3 de juny de 2021 (DOGV 08.06.2021)

Publicació Tauler d'Anuncis UV

Presentació de reclamacions:  del 14 al 27 de juliol de 2021 (ambdós inclosos)

RESOLUCIÓ de 3 de juny de 2021, del Rectorat, per la qual es convoca concurs per a la provisió de places de personal contractat doctor destinades a la incorporació de personal investigador doctor que haja finalitzat el Programa Ramón y Cajal i haja obtingut el certificat I3.

DOGV 08.06.2021

Presentació d'instàncies:  del 9 de juny al 7 de juliol de 2021 (ambdós inclosos)

Convocatòria Nº 1 / 2021

GUIA USUARI presentació telemàtica (obligatòria) d'instàncies

GUIA persones candidates admeses acte de presentació i proves

Informe d'impacte de gènere

Terminis orientatius / Acord Rectorat sobre ampliació termini convocatòria als actes de constitució i presentació (publicació Tauler d'Anuncis UV)

RESOLUCIÓ de 29 de juliol de 2021, del Rectorat, per la qual es fa pública la llista definitiva d'admesos i exclosos en el concurs públic per a la provisió de places de personal docent contractat de caràcter indefinit (professorat contractat doctor) convocat mitjançant Resolució de 2 de juny de 2021 (DOGV 08.06.2021)

Publicació Tauler d'Anuncis UV

Presentació de reclamacions:  del 30 de juliol al 30 d'agost de 2021 (ambdós inclosos)

RESOLUCIÓ de 13 de juliol de 2021 del Rectorat, per la qual es fa pública la llista provisional d'admesos i exclosos en el concurs públic per a la provisió de places de personal docent contractat de caràcter indefinit (professorat contractat doctor) convocat mitjançant Resolució de 2 de juny de 2021 (DOGV 08.06.2021)

Publicació Tauler d'Anuncis UV

Presentació de reclamacions:  del 14 al 27 de juliol de 2021 (ambdós inclosos)

RESOLUCIÓ de 2 de juny de 2021, del Rectorat, per la qual es convoca un concurs per a la provisió de places de personal docent contractat de caràcter indefinit (professorat contractat doctor).

Correcció d'errades DOGV 08.07.2021 (p. 31079)

Correcció d'errades DOGV 08.07.2021 (p. 31080)

DOGV 08.06.2021

Presentació d'instàncies:  del 9 de juny al 7 de juliol de 2021 (ambdós inclosos)