Logo de la Universdad de Valencia Logo Servicio de informática [SIUV] Logo del portal

La Universitat de València ha desenvolupat una aplicació oficial per a dispositius mòbils. Està aplicació vol presentar de forma ràpida i senzilla l'accés a informació molt útil per a qualsevol estudiant, PAS, PDI, futurs estudiants de la UV o qualsevol persona que ho necessite.
Qualsevol usuari de l'aplicació, independentment de si té alguna vinculació o no amb la universitat, pot accedir a la informació següent: 

 • Informació institucional i xarxes socials de la UV.
 • Geolocalització de tots els edificis de la UV.
 • Telèfons i correu electrònic de contacte de tots els centres, unitats i serveis de la UV.
 • Cercador de persones a la UV.
 • Els esdeveniments publicats en l'agenda de la UV, amb l'opció de poder afegir-te els esdeveniments que siguen del teu interés en el teu calendari del mòbil.
 • Informació sobre els estudis oficials oferts a la UV.
 • Accés a la consulta del catàleg de llibres de la biblioteca per a veure la disponibilitat d'un llibre o llegir-ho en cas de ser un recurs electrònic.
 • TV i Ràdio oficials de la UV.
 • Notícies.
 • Avisos de la UV.


A més per als estudiants i personal de la UV s'ha creat una secció en l'aplicació per a poder accedir als servicis següents::

 • Accés a l'e-mail de la Universitat.
 • Accés a les notícies, calendari, tasques i recursos de les teues comunitats de l'Aula Virtual.
 • Horari de classes.
 • Informació sobre les assignatures matriculades.
 • Visualitza la teua targeta de la UV des de la pròpia aplicació.

L'objectiu de la UV és anar ampliant les utilitats de l'aplicació i oferir millor informació als usuaris externs a la UV i nous serveis personalitzats als membres de la Universitat. 

 ADMINISTRACIÓ
 

Android app on Google Play
app on app store

   
Direcció de contacte per traslladar qualsevol consulta o incidència: uvapp@uv.es

En cas que instal·le aquesta aplicació poden derivar tractaments de dades personals subjectes a la Llei Orgànica de Protecció de Dades i Garaties dels Drets Digitals 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal que vostè consent. Així mateix, si subscriu el servei "Promocions" aquesta implica el consentiment a la recepció d'informació d'aquest tipus per mitjans electrònics en els termes previstos per la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic.

Per obtenir una informació més àmplia no oblide consultar les nostres Polítiques de privacitat