Logo de la Universdad de Valencia Logo del portal

  • Edifici Beatriu Civera al carrer del Serpis, 29

El Servei de Política Lingüística és un servei general de la Universitat de València que té com a missió l'assoliment de l’ús normalitzat i igualitari de la llengua pròpia, és a dir, treballem perquè el valencià desenvolupe totes les seues funcions sociolingüístiques com a llengua de cultura moderna.

També des del Servei de Política Lingüística promovem un plurilingüisme autocentrat i l’adquisició de competències plurilingües per part dels membres de la comunitat universitària.

Els nostres objectius són:

» Aconseguir que les activitats acadèmiques, administratives, institucionals i interpersonals en el si de la Universitat es desenvolupen de manera normal en valencià, com a llengua pròpia de la Universitat de València.

» Contribuir a la internacionalització de la Universitat de València mitjançant el foment de l'aprenentatge i de l'ús, per part dels membres de la comunitat universitària, d'altres llengües, i en particular de l'anglès, com a llengua de comunicació internacional.

» Formar i assessorar lingüísticament i terminològica la comunitat universitària, i en especial el PDI i el PAS, per tal d'aconseguir la màxima competència comunicativa lingüística i l'autonomia dels usuaris tant en valencià com en altres llengües.

» Promoure les actituds sociolingüístiques favorables al valencià i a la diversitat lingüística i dinamitzar l'ús efectiu, normal i igualitari del valencià en tots els àmbits de la vida universitària.

La nostra estructura interna:

» Àrea d’Assessorament Lingüístic

» Àrea de Dinamització Lingüística

» Àrea de Formació Lingüística

» Àrea de Recursos Lingüístics

» Unitat de Gestió Econòmica i Administrativa

 
 
Esta página web utiliza cookies propias y de terceros con fines técnicos, de análisis del tráfico y para facilitar la inserción de contenidos en redes sociales a petición del usuario. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Para más información consulte nuestrapolítica de cookies