Logo de la Universitat de València Logo Servei de Llengües i Política Lingüística Logo del portal

Qui som?

El Servei de Llengües i Política Lingüística és un servei general de la Universitat de València que té com a missió l'assoliment de l’ús normalitzat i igualitari de la llengua pròpia, és a dir, treballem perquè el valencià desenvolupe totes les seues funcions sociolingüístiques com a llengua de cultura moderna en l'àmbit de la Universitat i seguint-ne les directrius dels Estatuts.

A més, promovem una visió plurilingüe autocentrada en la internacionalització de la Universitat i l’adquisició de competències plurilingües per part de la comunitat universitària, també en llengües de comunicació internacional.

Els nostres objectius són:

  • Aconseguir que les activitats acadèmiques, administratives, institucionals i interpersonals en el si de la Universitat es desenvolupen de manera normal en valencià, com a llengua pròpia de la Universitat de València.
  • Contribuir a la internacionalització de la Universitat de València mitjançant el foment de l'aprenentatge i de l'ús d'altres llengües, i en particular de l'anglès com a llengua de comunicació internacional.
  • Formar i assessorar en l'ús de les llengües i la terminologia, en especial el PDI i el PTGAS, per tal d'aconseguir la màxima competència comunicativa en valencià i l'autonomia en altres llengües.
  • Promoure les actituds favorables al valencià i a la diversitat lingüística i dinamitzar l'ús efectiu, normal i igualitari del valencià en tots els àmbits de la vida universitària.

La nostra estructura interna:

  • Direcció
  • Secció d'Aprenentatge i Acreditació
  • Secció d’Assessorament Lingüístic
  • Secció de Dinamització Lingüística
  • Secció de Recursos Lingüístics
  • Unitat de gestió econòmica i administrativa